Marli Huijer: biografie

1955 Lina Maria (Marli) Huijer geboren in Amsterdam (6 maart)
1973 Gymnasiumdiploma behaald;
Studeert geneeskunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam
1980 Doctoraal geneeskunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam
1982 Behaalt Artsexamen aan de Vrije Universiteit Amsterdam
1983 Werkt als coördinator Medisch Sociale Dienst Heroïne Gebruikers (Junkiebond) Amsterdam (tot 1984)
1985 Huisartsenopleiding afgerond aan de Vrije Universiteit Amsterdam
1986 Methadonarts in Beverwijk (tot 1988)
1988 Coördinator postdoctorale opleiding epidemiologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam (tot 1989)
1991 Doctoraal Sociale Filosofie aan de Universiteit van Amsterdam (Cum Laude afgestudeerd);
Junior docent Filosofie en Praktijk aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (tot 1993)
1992 Universitair docent Filosofie en Medische Ethiek aan de Vrije Universiteit Amsterdam (tot 2000);
Voorzitter Vereniging voor Filosofie en Geneeskunde (tot 1998)
1996 Promotie Filosofie van de Geneeskunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam (proefschrift: De kunst gewoon te leven: aids en de bestaansethiek van Foucault)
2000 Senior onderzoeker/docent Praktische Filosofie aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Rijksuniversiteit Groningen (tot 2007)
2001 Research fellow aan Harvard University, Social Medicine, Cambridge, MA
2002 Bijzonder hoogleraar Gender en Biomedische wetenschappen vanwege Stichting Opzij aan de Universiteit van Maastricht (tot 2005)
2004 Visiting Academic aan de London School of Economics and Political Science, Centre for the study of Bioscience, Biomedicine, Biotechnology and Society, Londen;
Lid van het Filosofische Elftal van dagblad Trouw;
Publiceert essays over vrouwen en genen (Factor XX, met Klasien Horstman)
2007 Lector Filosofie en Beroepspraktijk aan De Haagse Hogeschool
2008 Bijzonder hoogleraar Filosofie van Cultuur, Politiek en Religie vanwege Stichting Civis Mundi aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit Rotterdam
2009 Lid bestuur van feministisch maandblad Opzij (tot 2014)
2010 Redigeert een uitgave over nieuwe morele vocabulaires voor technologie (Moralicide, met Martijntje Smits)
2011 Redigeert een uitgave over praktische filosofie (Filosofisch houvast in roerige tijden, met Frank Meester)
2015 Derde Denker des Vaderlands (27 maart) (tot maart 2017)