Marli Huijer: geïllustreerde bibliografie

Deze bibliografie bevat alle in boekvorm verschenen uitgaven van Marli Huijer, inclusief werken in samenwerking met één of twee andere auteurs. Werken onder redactie van Huijer of artikelen in boeken en tijdschriften zijn hierin niet vermeld.

De kunst gewoon te leven: aids en de bestaansesthetiek van Foucault. - Amsterdam: Boom, 1996
1.

De kunst gewoon te leven: aids en de bestaansesthetiek van Foucault. - Amsterdam: Boom, 1996

Vrijmoedig spreken: Publieke gesprekken over gender en Biotechnologie. Oratie: Bijzonder Opzij hoogleraar Macht en Strategie. Gender en Biomedisch/Gezondheids-wetenschappelijk onderzoek bij de Universiteit van Maastricht. - Maastricht: Universiteit van Maastricht, 2003.
2.

Vrijmoedig spreken: Publieke gesprekken over gender en Biotechnologie. Oratie: Bijzonder Opzij hoogleraar Macht en Strategie. Gender en Biomedisch/Gezondheids-wetenschappelijk onderzoek bij de Universiteit van Maastricht. - Maastricht: Universiteit van Maastricht, 2003.

Je hebt meer tijd als je denkt. Intreerede Haage Hogeschool. - Den Haag: Haagse Hogeschool, 2008
3.

Je hebt meer tijd als je denkt. Intreerede Haage Hogeschool. - Den Haag: Haagse Hogeschool, 2008

 [Met: Reinjan Mulder] Opnieuw beginnen: metamorfosen in het bestaan. - Amsterdam: Nieuw Amsterdam, 2009
4.

[Met: Reinjan Mulder] Opnieuw beginnen: metamorfosen in het bestaan. - Amsterdam: Nieuw Amsterdam, 2009

1De kunst gewoon te leven: aids en de bestaansesthetiek van Foucault. - Amsterdam: Boom, 1996.
2. Vrijmoedig spreken: publieke gesprekken over gender en biotechnologie. - Maastricht: Universiteit van Maastricht, 2003.
3. Je hebt meer tijd als je denkt. - Den Haag: Haagse Hogeschool, 2008.
4. [Met: Reinjan Mulder] Opnieuw beginnen: metamorfosen in het bestaan. - Amsterdam: Nieuw Amsterdam, 2009.

Waarom de kerkklok 's nachts slaat: oude ritmes in een hoogtechnologische samenleving. - Rotterdam: Stichting Civis Mundi, 2009.
5.

Waarom de kerkklok 's nachts slaat: oude ritmes in een hoogtechnologische samenleving. - Rotterdam: Stichting Civis Mundi, 2009.

De zachte kracht van de dialoog: spelregels voor het vrije spreken. - Amsterdam: F. Domela Nieuwenhuis Fonds, 2009.
6.

De zachte kracht van de dialoog: spelregels voor het vrije spreken. - Amsterdam: F. Domela Nieuwenhuis Fonds, 2009.

[Met: Douwe Draaisma en Jan-Hendrik Bakker] Weet je nog wel? hoe leert het oudere brein? bijdragen aan het symposium van HOVO Den Haag van 8 september. -Den Haag:  De Haagse Hogeschool, 2010.
7.

[Met: Douwe Draaisma en Jan-Hendrik Bakker] Weet je nog wel? hoe leert het oudere brein? bijdragen aan het symposium van HOVO Den Haag van 8 september. -Den Haag: De Haagse Hogeschool, 2010.

Ritme : op zoek naar een terugkerende tijd. - Zoetermeer: Klement, 2011.
8.

Ritme : op zoek naar een terugkerende tijd. - Zoetermeer: Klement, 2011.

5Waarom de kerkklok 's nachts slaat: oude ritmes in een hoogtechnologische samenleving. - Rotterdam: Stichting Civis Mundi, 2009.
6De zachte kracht van de dialoog: spelregels voor het vrije spreken. - Amsterdam: F. Domela Nieuwenhuis Fonds, 2009.
7. [Met: Douwe Draaisma en Jan-Hendrik Bakker] Weet je nog wel?: hoe leert het oudere brein?: bijdragen aan het symposium van HOVO Den Haag van 8 september. - Den Haag: De Haagse Hogeschool, 2010.
8Ritme: op zoek naar een terugkerende tijd. - Zoetermeer: Klement, 2011.

[Met: Frank Meester] Goudmijn van het denken: filosofie in de beroepspraktijk. - Amsterdam: Boom, 2012.
9.

[Met: Frank Meester] Goudmijn van het denken: filosofie in de beroepspraktijk. - Amsterdam: Boom, 2012.

Discipline: overleven in overvloed. - Amsterdam: Boom, 2013.
10.

Discipline: overleven in overvloed. - Amsterdam: Boom, 2013.

Ritme : op zoek naar een terugkerende tijd [herziene versie]. - Amsterdam: Boom, 2015.
11

Ritme : op zoek naar een terugkerende tijd [herziene versie]. - Amsterdam: Boom, 2015.

Het leven is niet leuk als je je mond houdt: het denken van Marli Huijer / [interviews afgenomen door] Peter Henk Steenhuis. - Amsterdam: Boom, 2015
12

Het leven is niet leuk als je je mond houdt: het denken van Marli Huijer / [interviews afgenomen door] Peter Henk Steenhuis. - Amsterdam: Boom, 2015

9. [Met: Frank Meester] Goudmijn van het denken: filosofie in de beroepspraktijk. - Amsterdam: Boom, 2012.
10Discipline: overleven in overvloed. - Amsterdam: Boom, 2013.
11Ritme: op zoek naar een terugkerende tijd [herziene versie]. - Amsterdam: Boom, 2015.
12Het leven is niet leuk als je je mond houdt: het denken van Marli Huijer / [interviews afgenomen door] Peter Henk Steenhuis. - Amsterdam : Boom, 2015

13

Achterblijven : een nieuwe filosofie voor een grenzeloze wereld / Marli Huijer. - Amsterdam: Boom, 2016

	 Leve de publieksfilosofie! : belevenissen van een Denker des Vaderlands / Marli Huijer
14

Leve de publieksfilosofie! : belevenissen van een Denker des Vaderlands / Marli Huijer. - Amsterdam: Boom, 2017

	 Beminnen : nieuw licht op seksuele vrijheid / Marli Huijer
15

Beminnen : nieuw licht op seksuele vrijheid / Marli Huijer. - Amsterdam: Ambo|Anthos, 2018

13Achterblijven : een nieuwe filosofie voor een grenzeloze wereld / Marli Huijer. - Amsterdam: Boom, 2016
14Leve de publieksfilosofie! : belevenissen van een Denker des Vaderlands / Marli Huijer. - Amsterdam: Boom, 2017
15Beminnen : nieuw licht op seksuele vrijheid / Marli Huijer. - Amsterdam: Ambo|Anthos, 2018