Onderzoeksinstituten voor filosofie in Nederland

Center for Medieval and Renaissance Natural Philosophy
Onderzoekscentrum voor de promotie van natuurfilosofie en natuurwetenschap, vanaf de late middeleeuwen tot de zeventiende eeuw. Opgericht in 1998.
Faculty of Philosophy
Radboud University Nijmegen
Postbus 9103
6500 HD Nijmegen
Website: www.ru.nl/philosophy/chps

Descartes Centrum
Het Descartes Centre voor Wetenschapsgeschiedenis en Wetenschapsfilosofie verzorgt het onderwijs in twee Engelstalige onderzoekmasterprogramma's, coördineert het wetenschapshistorisch en wetenschapsfilosofisch onderzoek aan de Universiteit Utrecht en organiseert symposia, congressen en seminars. Opgericht in 2007.
Universiteit Utrecht
Matthias van Geunsgebouw
Bolognalaan 48
3584 CJ Utrecht
E-mail: descartes@umcutrecht.nl
Website: www.descartescentre.com

Erasmus Center for Early Modern Studies
Het Erasmus Center for Early Modern Studies is een initiatief van de Erasmus Universiteit Rotterdam en Bibliotheek Rotterdam en verbindt wetenschap met burgers,universiteit en stad,geschiedenis en actualiteit, de filosoof Erasmus, zijn boeken en zijn lezers.
Erasmus Universiteit Rotterdam en Bibliotheek Rotterdam
Postbus 22140
3003 DC Rotterdam
E-mail: info@erasmus.org
Website: www.erasmus.org/

Huizinga Instituut
De onderzoekschool voor cultuurgeschiedenis bevordert de studie van de cultuur in zijn historische manifestaties en dynamiek en vanuit een variëteit aan complementaire perspectieven, met als uitgangspunten: historiciteit en interdisciplinariteit. Opgericht in 1995.
Trans 6, kamer 0.30
3512 JK Utrecht
E-mail: huizinga@uu.nl
Website: https://www.huizingainstituut.nl/address-contact/

Nietzsche Research Group
Ter bevordering van de studie van Friedrich Nietzsche
Radboud University Nijmegen, Department of Philosophy
Postbus 9103
6500 HD Nijmegen
E-mail: pvtongeren@phil.ru.nl
Website: www.nietzsche.nl/

Onderzoeksschool Ethiek
De OZSE beoogt de kwaliteit van het ethiekonderzoek in Nederland te verhogen, de internationale samenwerking te bevorderen en de internationale zichtbaarheid van de Nederlandse ethiekbeoefening te vergroten. De OZSE richt zich op promovendi en onderzoekers.
Postbus 80103
3508 TC Utrecht
E-mail: ozse@ethics.uu.nl
Website: www.ozse.nl/

Onderzoeksschool Mediëvistiek
Coördineert en bevordert het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek in Nederland en Vlaanderen op het gebied van de Mediëvistiek en is een samenwerking van negen universiteiten (Groningen, Leiden, Utrecht, Amsterdam, VU Amsterdam, Nijmegen, Antwerpen, Gent, Leuven).
Postbus 716
9700 AS Groningen
E-mail: info@medievistiek.nl
Website: medievistiek.nl/

Pierre Bayle Stichting
Destichting bevordert de cultuurfilosofische reflectie en stimuleert het intellectuele klimaat in Nederland door middel van lezingen en de uitreiking van de Pierre Bayle-prijzen.
Postbus 2800
3000 CV Rotterdam
E-mail: info@pierrebayle.nl
Website: www.pierrebayle.nl/

Centrum voor Ethiek
Het Centrum voor Ethiek opereert vanuit de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen en organiseert uiteenlopende activiteiten omtrent morele vraagstukken binnen de universitaire gemeenschap.
Postbus 9103
6500 HD Nijmegen
Website: http://www.ru.nl/cve/

Thomasinstituut
Onderzoeksinstituut voor het werk van Thomas van Aquino.
Postbus 80101
3508 TC Utrecht
E-mail: c.m.pumplun@uvt.nl
Website: www.thomasinstituut.org/

Titepagina van Benedictus de Spinoza, Tractatus theologico-politicus (uitgave na 1677)

Titepagina van Benedictus de Spinoza, Tractatus theologico-politicus (uitgave na 1677)