Organisaties voor filosofie in Nederland

Amsterdamse Spinoza Kring
De ASK wil Baruch de Spinoza promoten als Boegbeeld van Amsterdam en streeft ernaar de kennis over het (onderwijs in het) spinozisme te bevorderen. Opgericht in 2006.
Jodenbreestraat 90
1011 NS Amsterdam
E-mail: info@amsterdamsespinozakring.nl
Website: www.amsterdamsespinozakring.nl/

Centrum Kinderfilosofie Nederland
Het CKN coördineert enstimuleert activiteiten op het terrein van het filosoferen met kinderen in Nederland. Opgericht in 1989.
Middelburgseweg 113
2771 NJ Boskoop
E-mail: info@kinderfilosofie.nl
Website: www.kinderfilosofie.nl

Filosofie Oost-West
De Stichting FOW organiseert lezingen, programma's over existentële vraagstukken in relatie tot de filosofische, spirituele en religieuze tradities, waarbij de westerse en de oosterse filosofie worden verenigd. Opgericht in 1994.
Dodeweg 8
3832 RD Leusden
E-mail: info@filosofie-oostwest.nl
Website: www.filosofie-oostwest.nl/

Gilde van Filosofisch Practici
Het Gilde van Filosofisch Practici bevordert beroepsmatige filosofische gespreksvoering volgens de eigen methode door het accrediteren van een opleiding, door interne scholing en kwaliteitsbewaking en door publieke informatievoorziening. Opgericht in 2012.
E-mail: bestuur@gildefp.nl
Website: www.gildefp.nl

Internationale School voor Wijsbegeerte
Cursuscentrum, met hotelkamers en zalen, bibliotheek en uitgeverij.Opgericht in 1915 door Frederik van Eeden en anderen. De ISVW biedt filosofiecurssussen en -opleidingen, vaak in samenwerking met universiteiten en maatschappelijke instellingen.
Dodeweg 8
3832 RD Leusden
E-mail info@isvw.nl
Website: www.isvw.nl/

Het Nederlands Genootschap voor Esthetica
Vereniging ter bevordering van de wijsgerige reflectie over kunst en van de estheticain het algemeen. Opgericht in 1997. Het NGE organiseert conferenties,verstrekt toelagen en publiceert een nieuwsbrief.
E-mail scretariaat: info@nge.nl
Grevingaheerd 181
9737 SL Groningen
Website: nge.nl/

Nederlandse Vereniging voor Bio-ethiek
Interdisciplinair platform vooronderzoekers uit verschillende vakgebieden en uiteenlopende onderzoeksinstituten en beleidssectoren. De NVBe bevordert de dialoog over bio-ethische kwesties. Opgericht in 1993.
UMCG GWZ-Metamedica, huispostcode FA14
Postbus 196
9700 AD Groningen
Website: https://nvbioethiek.wordpress.com/

Nederlandse Vereniging voor Logica en Wijsbegeerte der Exacte Wetenschappen
Kunstmatige Intelligentie, RUG
Postbus 407 9700 AK Groningen
E-mail: rineke@ai.rug.nl
Website: www.verenigingvoorlogica.nl/

Nederlandse Vereniging voor Wetenschapsfilosofie
Stimuleert de wetenschapsfilosofie. Opgericht in 1979.
E-mail:info@nvwf.nl
Website: www.nvwf.nl/

Het Nexus-instituut
Het NI publiceert boeken en het tijdschrift Nexus en organieert bijeenkomsten en lezingen. Opgericht in 1994 (het tijdschrift werd opgericht in 1991).
E-mail: info@nexus-instituut.nl
Postbus 90153
5000 LE Tilburg
Website: www.nexus-instituut.nl/

Spinoza Kring Soest
Spinoza Kring Soest verzorgt cursussen, lezingen, symposia en excursies rond Spinoza. Opgericht in 2014.
Joh. Poststraat 59
3762 VL Soest
Website: www.spinozakringsoest.nl

Stichting Socrates
De humanistische stichting Socrates is onderdeel van de Humanistische Alliantie en organiseert onderzoeken, conferenties en de Socrateslezing en brengt rapporten en adviezen uit. Opgericht in 1950 als cultureel en wetenschappelijk bureau van het Humanistisch Verbond.
Weteringschans 259
1017 XJ Amsterdam
Website: www.stichtingsocrates.nl/

Stichting Thomas More
De Stichting Thomas More organiseert, op katholieke grondslag,lezingenreeksen en congressen voor studenten. Opgericht in 1905 als de Radboudstichting.
Walpoort 10
5211 DK 's-Hertogenbosch
E-mail: info@thomasmore.nl
Website: www.thomasmore.nl/

Vereniging van Ethici van Nederland
De VEN is een ontmoetingsplaats van ethici in Nederland en besteedt aandacht aantoegepast-ethische thema's en fundamenteel-filosofische en -theologische ethische vraagstukken.Opgericht in 1970.
Scheldestraat 42
5215 HC 's Hertogenbosch
E-mail: vven@hetnet.nl
Website: www.vven.nl/

Vereniging voor Filosofie en Geneeskunde
Steunt actuele discussies in de geneeskunde vanuit de filosofie. Opgericht in 1982.
VUmc (MF), Afdeling Metamedica,Kamer D-322
Van der Boechorststraat 7
1081 BT Amsterdam
Website: www.filosofieengeneeskunde.nl/

Vereniging Filosofiedocenten in het Voortgezet Onderwijs
Nederhorst 5
3085 VT Rotterdam
Website: vfvo.nl/

Vereniging voor Filosofische Praktijk
De VFP organiseert studiedagen, seminars, workshops en netwerkdagen voorpraktisch-filosofisch geïnteresseerden. De VFP publiceert het tijdschrift Filosofie en praktijk. Opgericht in 1989.
Lodewijk Pincoffsweg 402
3071 AS Rotterdam
E-mail: info@filosofischepraktijk.com
Website: www.verenigingfilosofischepraktijk.nl/

Vereniging voor Reformatorische Wijsbegeerte
Onderdeel van de Stichting voor Christelijke Filosofie. De VRF is opgericht in1935.
Utrechtseweg 1A
3811 NA Amersfoort
Website: www.christelijkefilosofie.nl/over-ons/missie

Vereniging Het Spinozahuis
De Vereniging Het Spinozahuis beheert het aan leven en werk van Spinoza gewijde museum te Rijnsburg, bevordert de studie van zijn werk, organiseert lezingen en studiebijeenkomsten en publiceert de Mededelingen vanwege Het Spinozahuis. Opgericht in 1897.
Paganinidreef 66
2253 SK Voorschoten
E-mail: info@spinozahuis.nl
Website: www.spinozahuis.nl/

Vereniging voor Wijsbegeerte te 's-Gravenhage
Organiseert lezingen. Opgericht in 1907.
E-mail: verenigingvoorwijsbegeerte@gmail.com
Website: www.verenigingvoorwijsbegeerte.nl/

Vrijdenkersvereniging De Vrije Gedachte
De atheïstisch-humanistische vereniging De Vrije Gedachte is onderdeel van de Humanistische Alliantie en bevordert het vrijdenken in Nederland door de publicatie vanhet tijdschrift De vrijdenker, door als zendgemachtigde radio- en televisieprogramma's uit te zenden en doorde organisatie van de Anton Constandse lezingen.Opgericht in 1856 als De dageraad (in 1957 van naam veranderd).
Postbus 398
3500 AJ Utrecht
E-mail: info@devrijegedachte.nl
Website: www.devrijegedachte.nl/

Portret van Benedictus de Spinoza in Korte verhandeling van God, de mensch, en deszelvs welstand (KB, hs. 75 G 15)

Portret van Benedictus de Spinoza in Korte verhandeling van God, de mensch, en deszelvs welstand (KB, hs. 75 G 15)

More (nieuwsbrief van de Stichting Thomas More)

More (nieuwsbrief van de Stichting Thomas More)

Nieuwsbrief van het Centrum voor Kinderfilosofie

Nieuwsbrief van het Centrum voor Kinderfilosofie

De vrijdenker (tijdschrift van de Vrijdenkersvereniging De Vrije Gedachte)

De vrijdenker (tijdschrift van de Vrijdenkersvereniging De Vrije Gedachte)