Siger van Brabant

Siger van Brabant was in zijn tijd een uitzondering. Hij was er, anders dan zijn tijdgenoten, niet op uit om de filosofie met het christelijke geloof te verzoenen. Hij vond dat de filosoof zaken breed en grondig moest doordenken en onderzoeken.