Ton Lemaire

Ton Lemaire kijkt als filosoof én antropoloog kritisch naar onze maatschappij. Hij analyseert hoe we ons verhouden tot de natuur en beschrijft hoe het komt dat we de economie boven de natuur zijn gaan stellen.

De filosoof van het landschap