Arcadisch Kennemerland

Jaar:
1716

In een convoluut met een aantal andere titels bevindt zich het indrukwekkende zangbundeltje Het vermaaklyk buitenleven of de Zingende en Speelende Boerenvreugd.

De bundel onderscheidt zich van andere liedboekjes door het gebruik van de fraaie humoristische prenten die vrij naar Adriaan van Ostade her en der verspreid door de tekst voorkomen. De liederen zijn anoniem, maar worden toegeschreven aan Aäron van Hulkenroy (1687-1733), wiens initialen onder de beschrijving van de titelprent staan, of aan Jan van Gijsen. Deze laatste toeschrijving wordt gedaan door de autoriteit op het gebied van liedbundels, D.F. Scheurleer.

Deze editie is verzorgd door de weduwe van Hermanus van Hulkenroy, die in eerste instantie de zaak voortzette met haar oudste zoon Mozes. In 1715 trad de jongere broer Aäron toe tot de zaak, en dan lijkt er sprake te zijn van een verwijdering tussen Mozes enerzijds en Aäron en zijn moeder anderzijds. Beide partijen zetten de uitgeverij voort, Mozes in het pand 'Laurens Koster", en zijn moeder en jongere broer in het aangrenzende pand, dat ergens in de loop van de jaren 1716-1717 de naam "De letter A" kreeg. Het is niet verwonderlijk dat beide broers zich zo afficheerden met de beroemde Haarlemse uitvinder, en de connectie wordt ook breed uitgemeten in hun drukkersmerken.

De muziekdrukkerij lijkt voorbehouden te zijn geweest aan Aäron. Hij was actief lid van de rederijkerskamer 'de Wijngaardranken", en bij hem werden vele jaarzangen van de kamer gedrukt, al dan niet door hemzelf gecomponeerd. De uitgave van Van Hulkenroy ademt een typisch Haarlemse sfeer. De contribuanten waren - voor zover na te gaan - allen Haarlemmers. Naast Aäron van Hulkenroy treffen we verzen aan van de jonggestorven dichters Govert van Mater en T.K. Haaxma.

Ondanks deze Haarlemse connectie verscheen - opmerkelijk genoeg - nog in hetzelfde jaar bij Jacobus van Egmont in Amsterdam een andere editie van dit werk.

STCN-beschrijving

Vermakelijk
Het vermaaklyk buitenleven, of De zingende en speelende boerenvreugd. Haarlem, printed by wed. H. van Hulkenroy, 1716.
4º: π4 A-H4
Ascribed to A. van Hulkenroy (van der Aa) or J. van Gijsen (Scheurleer). Engraved title-page: t'vermakelyk boeren leven. RISM AN 2910
Vingerafdruk: 171604 - b1 A o : b2 H3 vier
Haarlem, Stadsbibliotheek: 76 B 9:4 (record in STCN)