Bidstrup

Jaar:
1744
Auteur:
Michael Dav. Nic. Bidstrup

Alfabetisch geordende catalogus van 243 alchemistische en hermetische werken van de van oorsprong Deense boekhandelaar Michael Bidstrup. Het betreft niet alleen een voorraadcatalogus, maar bevat ook titels die hij aanbeveelt, maar niet in bezit heeft (het is dus eigenlijk meer een bibliografie). De commentaren laten zien dat hijzelf een ijverig lezer was van dit soort werken. De drie andere titels in de STCN onder zijn naam horen eveneens tot het occulte terrein; daarnaast heeft hij een - niet in zijn catalogus genoemd - handschrift in zijn bezit gehad, dat nu in de KB is, dat o.a. de Geheime Figuren der Rosenkreuzer bevat (Ms. 78 D 28, vóór 1748). Dit was een geliefd werk in kringen van de Gold- und Rosenkreuzer, een aan de vrijmetselaarij verwante groepering met grote interesse voor alchemie. Bidstrup, die zichzelf op het titelblad overigens ook theoloog en medicus noemt, combineert zijn passie als verzamelaar met een professie als drukker/boekhandelaar, getuige opmerkingen als deze: "Wel is het zoo, dat wy ook het geluk hebbe van 't zelve boek [namelijk Ein ausführlicher Tractat, von philosophischen Werck des Steins der Weisen, Hamburg 1702] in onze bibliotheek te zien, maer den preys daerop konnen wy niet stipuleeren, nadien het niet meer te bekoomen is, en indien ik het verkogt, zoude 't myn daermeede gaen, gelyk het myn met zeker boeck ging ...". Bij Kirchwegers Aurea catena Homeri, das ist eine Beschreibung von dem Ursprung der Natur (Frankfurt en Leipzig 1728 of een andere editie?) luidt het commentaar: "om de Liefhebbers daer mede te helpen, zoo hebbe ik daer van een half Dosyntje uyt Francfort ontbooden".

Vrijwel alle genoemde titels zijn aanwezig in de collectie van de BPH (zie bijvoorbeeld Abraham von Franckenberg's Raphael oder Artzt-Engel).

STCN-beschrijving

Bidstrup, Michael David Nicolaas (1743-1744 fl.)
Bibliotheca chymica et Cos hermetica of Chymische bibliotheek, versiert met de levensbeschryvinge [...] over alle autores. By Michael Dav. Nic. Bidstrup. Amsterdam, printed and sold by M.D.N. Bidstrup, 1744.
8º: *4 A-F8 G4
Vingerafdruk 174408 - a1=a2 *2 ,$ - b1 A e : b2 G4 $m
Amsterdam, Bibliotheca Philosophica Hermetica: 1644 (record in STCN)