De modebloem van de achttiende eeuw

Jaar:
1752
Auteur:
George Voorhelm
(1712 - 1787)

In de zeventiende eeuw was de tulp de modebloem bij uitstek, maar in achttiende eeuw nam de hyacint haar plaats in. Door de populariteit van dit bolgewas ontstonden net als bij de tulp, tal van variëteiten.

Haarlem was in die tijd het centrum van de bloembollenhandel. De bekende kwekersfirma Voorhelm genoot wereldfaam. George Voorhelm (1712-1787) gaf in 1752 een handleiding voor de hyacint uit, getiteld Traité sur la jacinte, die daarna nog twee drukken beleefde in 1762 en 1773. Zowel de eerste druk, gepubliceerd bij Izaak en Johannes Enschedé, als de derde herziene druk van deze Franse uitgave is in het bezit van de Stadsbibliotheek Haarlem. Er verschenen ook vertalingen in het Duits, Engels en Italiaans.

In 1768 verscheen een standaardwerk over de hyacint, geschreven door de Franse officier De Saint Simon (1720-1799). Hij besteedde in zijn werk ook aandacht aan de zogenaamde 'paradebedden', die in de bloeitijd te bezichtigen waren. Zij waren bestemd om de hyacinten op haar voordeligst te doen uitkomen en werden daarom door tentbedekking tegen felle zon beschermd. Dit boek bevat een uitklapbare plaat van een ' paradebed' (couche) van George Voorhelm uit 1766. De symbolen geven de positie en de kleuren (rood, wit, wit met een hart van rood of een andere kleur, en blauw) van de bollen aan.

STCN-beschrijvingen

Voorhelm, George (1712-1787)
Traité sur la jacinte. Contenant la maniere de la cultiver. By George Voorhelm.
Harlem, I. and J. Enschedé, 1752.
8º: *8 A-G8 H6 (lacks *1, blank?)
Vingerafdruk: 175208 - a1 *3 m' : a2 *5 ve - b1 A i : b2 H5 mm
Haarlem, Stadsbibliotheek: 2 F 94 (record in STCN)

Voorhelm, George (1712-1787)
Traité sur la jacinte. Contenant la maniere de la cultiver. By George Voorhelm.
3rd corrected enlarged edition
. Harlem, printed by N. Beets, 1773.
8º: 6 [2]1 A-I8 (I8 blank)
Vingerafdruk: 177308 - a1 *2 s,$ : a2 *4 $c - b1 A i : *b2 I4 e,
Haarlem, Stadsbibliotheek: 2 F 29 (record in STCN)

Saint-Simon, Maximilien Henri marquis de (1720-1799)
Des jacintes, de leurs anatomie, reproduction et culture. [By Maximilien Henri marquis de Saint-Simon]. Amsterdam, (colophon: printed by C. Eel), 1768.
4º: A4(A1+*4)
B-X4 2A-D2 and 10 engraved folia
Vingerafdruk: 176804 - a1 *2 $la : a2 *3 to - b1 A2 trait : *b2 X2 ste$ - c1 A e : *c2 C e
Haarlem, Stadsbibliotheek: 2 B 117 (lacks prelims) (record in STCN)