De toonen der musijk

Jaar:
1699
Auteur:
Klaas Douwes

In het dorp Tzum, enkele kilometers ten zuiden van Franeker werkte Claes Douwes (ca. 1644-ca. 1724) als schoolmeester. Zoals gebruikelijk op het Friese platteland vervulde de schoolmeester nevenfuncties als dorpsrechter en organist of voorzanger bij de kerkdiensten. In 1699 verscheen van zijn hand een opmerkelijk muziektheoretisch handboekje: Grondig ondersoek van de toonen der musijk. Opmerkelijk, omdat men zo’n fraai en doorwrocht boekje niet zo snel verwacht van een eenvoudige dorpsschoolmeester, van wie verder vrijwel niets bekend is. Nog in 1970 verscheen een fotomechanische herdruk van deze titel. (JvS)

STCN-beschrijving

Douwes, Klaas
Grondig ondersoek van de toonen der musijk. By Klaas Douwes. Franeker, A. Heins bookseller, 1699.
8º: π4 A-H8 I2 (with folding table)
Vingerafdruk: 169908 - b1 A2 fge : b2 I2 s$i
Leeuwarden, Tresoar: 89 SK kluis (record in STCN)