Een Haarlemmer overleden

Jaar:
1792

In de Maandelijkse naam-lyst van alle de overledene menschen van juni 1792 wordt vermeld dat Daniël Lodewyk Hogguer op vrijdag 1 juni van dat jaar was begraven. Hogguer, hoofdofficier en lid van het vroedschap van de stad Haarlem, stierf op 31-jarige leeftijd. Hoewel hij in de stad woonde aan de Oude Gracht, werd hij niet in Haarlem begraven, maar bijgezet in het familiegraf in de Grote Kerk van Beverwijk. Volgens de lijst waren in de maand juni van dat jaar in totaal 45 personen begraven: 13 mannen, 15 vrouwen en 17 kinderen.

De Stadsbibliotheek Haarlem heeft deze naamlijsten, uitgegeven door verschillende Haarlemse boekverkopers tussen 1761 en 1811, vrijwel compleet in bezit.

Ook heeft de Stadsbibliotheek een collectie gelegenheidsgedichten. Het betreft gedichten op gebeurtenissen, zoals huwelijken, ambtsaanvaardingen, jubilea en overlijden van met name Haarlemse burgers. In de STCN zijn inmiddels ruim tweehonderd titels uit de collectie van de SBH opgenomen, waarvan een aantal unica. In Burger-traanen, een gelegenheidsgedicht uitgegeven naar aanleiding van Hogguers overlijden op 27 mei wordt hij door een anonieme schrijver betreurd:

Maar hier, hier vlieten traanen
Van liefde en dankbaarheid!
Hogguer! Hogguer! Die Braave!
Helaas! Hy is niet meer.

STCN-beschrijvingen

Maandelijkse
Maandelykse naamlyst van alle de gestorven menschen [...] als meede die, der perzoonen, welke zig [...] in den huwelikenstaat hebben laaten bevestigen. Haerlem, J. Huytink bookseller, [1761-1766].
4º: 40 volumes
Periodical, issued monthly. 1768:4-1778:4 : Haarlem, erve Hulkenroy and J. Met. 1778:5-1790:12 : Haarlem, J. Met. 1791:1-1800:12 : Haarlem, J. Met and J. Meylink. Continued in the 19th century.
Haarlem, Stadsbibliotheek: 2 K 1-6, 8-11 (1761-1766, 1768-1800; volume 1762 lacks instalment 1; volume 1768 lacks instalments 1-3, 5) (record in STCN)

Burgertranen
Burger-traanen by het lyk van [...] Daniel Lodewyk Hoogguer [...] vroedschap der stad Haarlem. Overleeden den 27. may 1792. S.l.,s.n., [1792].
8º: 4
Vingerafdruk: 000008 - b1=
b2 *2 No
Haarlem, Stadsbibliotheek: 1 E 205 (record in STCN)