Haarlem groeit

Jaar:
1661
Auteur:
Salomon de Bray
(1597 - 1664)

Bedenckingen over het uytleggen en vergrooten der stadt Haarlem verscheen in 1661. De auteur was Salomon de Bray, een man met een veelzijdig talent, telg uit de fameuze katholieke Haarlemse familie De Bray.

Salomon de Bray (1597 - 1664) had een tiental kinderen. Drie van hen, te weten Jan, Joseph en Dirck, hebben naam gemaakt als schilder, graveur, etser en tekenaar. Salomon zelf was een meer dan verdienstelijk schilder, maar werkte ook als architect, stedenbouwkundige, dichter en ontwerper van zilverwerk.

Bouwmeester De Bray geeft in de Bedenckingen een uitgebreid inzicht in de overwegingen om Haarlem te vergroten, om de "aanwas der inboorlingen en burgeren" op te vangen. Gedetailleerd schetst hij nieuwe straten en grachten, aan te leggen aan de noordoostgrens van Haarlem. Een minutieuze berekening van kosten, en grootte van de percelen ontbreekt evenmin. Als bijkomend voordeel voor de forse gebiedsuitbreiding noemt De Bray de "alghemeene vryheydt en open geven voor alle Neeringhen, alsmede voor alle bekende Kristelijcke Godtsdiensten en Religien".

In dit exemplaar wordt in handschrift aangegeven dat "in zommige exemplaaren een fraaie hout-snede, zijnde het pourtrait van Salomon de Bray....1664, oud 67 jaaren" is gevoegd. Deze aantekening moet dus dus later dan 1664 (Salomons sterfjaar) zijn toegevoegd. Curieus is dat het portret daadwerkelijk aanwezig is; de aantekening heeft hier als regieaanwijzing voor het invoegen gefungeerd.

STCN-beschrijving

Bray, Salomon de (1597-1664)
Bedenckingen, over het uytleggen en vergrooten der stadt Haarlem. By Sa. de Bray. Haerlem, printed by A. Casteleyn, 1661.
2º: π1 2π1 A-C2 D2(D1+χ1) E2 2χ1 F2 [G]1
Vingerafdruk: 166102 - b1 A ri : b2 F2 het
Haarlem, Stadsbibliotheek: 1 A 74 (lacks map)
Haarlem, Stadsbibliotheek: 1 A 75 (record in STCN)