Hatart

Jaar:
1535

De BPH heeft twee voor Nederland unieke exemplaren van de Bossche drukker van der Hatart (zie ook Lanspergius, Spiegel der volcomenheit, 1532). Waarschijnlijk zijn de karthuizers uit Vught de opdrachtgevers geweest voor beide uitgaven van hun ordegenoten: het paradijs is volgens het titelblad eerder uitgebracht door "die Carthusers in Coelen", Lanspergius was prior van het karthuizer Vogelsanckconvent bij Gulick. Deze stichtelijke uitgaven waren bedoeld als wapen in de strijd tegen de Reformatie die vooral door de St. Barbara Karthuize in Keulen werd gevoerd met behulp van de drukpers.

Aan het eind is een versie opgenomen van een beroemde tekst, die tot de mooiste literaire producten van de Duitse middeleeuwse mystiek gerekend wordt: Das Büchlein der ewigen Weisheit, van de Duitse mysticus Heinrich Suso (ook Seuse of broeder Amandus genaamd, ca. 1300-1366). In een dialoog tussen Meester en Discipel komen vooral de praktische kanten van de mystiek aan de orde. Geert Groote had deze tekst al in het Nederlands vertaald en zijn versie vinden we vaak toegevoegd in Getijdenboeken als 'Getijden der eeuwige Wijsheid'.

Zie ook: C.J.A. van den Oord, Twee eeuwen Bosch' boekbedrijf 1450-1650. Tilburg 1984

STCN-beschrijving

Paradijs
Dat paradijs der lieffhebbender sielē, vol inniger oeffeningē des geests, in gebets wijse, vandē leuē en̄ lijdē ons heerē. Second edition. (Colophon: Shertogenbossche, printed by G. vander Hatart, november 1535).
8º: €4 A-Z8 %8 2%8.
Nijhoff-Kronenberg 1677.
Vingerafdruk 000008 - a1 €2 e$ : a2 €3 s,$veel$v - b1 A1 alle$ : b2 2%4 $ē$g
Amsterdam, Bibliotheca Philosophica Hermetica: 10893 (record in STCN)