Polderpeil

Jaar:
1751

Het gebied van de Krimpenerwaard heeft al vanaf de middeleeuwen problemen gehad met de waterhuishouding. Vooral de afsluiting van de Hollandsche IJssel bij de instroom van de Lek bij Klaphek (al in 1285!) bleek funest voor de beheersing van het waterpeil. Jaarlijkse overstromingen bedreigden de oogsten in het gebied. In 1498 zijn er plannen gemaakt ter verbetering en beheersbaarheid van het grondwaterpeil in het gebied. Dit resulteerde in een aantal van de oudst bekende kaarten van de Noordelijke Nederlanden.

Dat de waterproblematiek eeuwen later nog steeds niet opgelost was, bewijst het boekje dat in 1751 verscheen bij Johan en Willem van Esch te Gouda: Eenvoudige bedenkinge tot verbeteringe van dyken, dammen en kadens, tot voorkoominge van doorbraaken en overstroominge van wateren, tot welstand van het lieve vaderland door Klaas van Dam. Onder “het lieve vaderland” wordt de Krimpenerwaard verstaan. Het werkje bevat een opdracht aan mr. Tieleman van Zeebergh, vroedschap van Gouda en dijkgraaf.

STCN-beschrijvingen

Dam, klaas van Eenvoudige bedenkinge tot verbeteringe van dyken, dammen, en kadens; tot voorkoominge van doorbraaken, en overstroominge van wateren. (By Klaas van Dam). Gouda, printed by W. and J. van Esch, [1751]
4º: A-B4
Vingerafdruk: 000004 - b1 A2 $my : b2 B3 t$n
Gouda, Streekarchief Midden-Holland 501 C 59 (record in STCN)