Robert Fludd

Jaar:
1616
Auteur:
R. de Fluctibus

In de Apologia compendiaria neemt de Engelse arts en paracelsist Robert Fludd het op voor de Broederschap van het Rozenkruis, een religieuze hervormingsbeweging, begin 17e eeuw ontstaan in Tübingen, en hij vraagt of hij kan toetreden. Fludd was serieus overtuigd van het bestaan van een dergelijke broederschap, die echter nadat er tussen 1614 en 1616 een drietal manifesten waren uitgekomen met een oproep aan wereldlijk leiders en geleerden om zich aan te sluiten, nooit meer reageerde op positieve noch op negatieve reacties. Net als zijn tijdgenoten kon Fludd niet geloven dat er geen echte Broederschap bestond, dat het een 'papieren tijger' was die velen wakkergebruld had. Fludd zag de Rozenkruisersbeweging in het kader van een onafgebroken hermetische traditie: Hermes Trismegistus noemt hij als de voornaamste onder de oude filosofen die de goddelijke wijsheid openbaarden, waaraan ook de Rozenkruisers deelachtig zijn.

Waarom deze eerste druk, tevens Fludd's eerste geschrift, niet in Engeland maar in Leiden bij Basson van de pers kwam, is niet zo gemakkelijk te verklaren: Govert Basson was weliswaar de zoon van een Engelse drukker die zich in Leiden had gevestigd, maar Fludd bevond zich voor zover we weten op dat moment in Engeland. Voor zijn grote geïllustreerde werken gaf hij er enige jaren later om financiële redenen én vanwege de kwaliteit van het drukwerk de voorkeur aan ze in Oppenheim bij De Bry te laten drukken, maar of geld en kwaliteit ook in dit geval een rol gespeeld hebben?

STCN-beschrijving

Fludd, Robert(1574-1637)
Apologia compendiaria, fraternitatem de Rosea Crvce suspicionis & infamiæ maculis asspersam[!], veritatis quasi Fluctibus abluens & abstergens. By R. de Fluctibus. Leydæ apud G. Basson, 1616.
8º: A8 B4
Vingerafdruk 161608 - b1 A2 tenti : b2 B3 $qu
Amsterdam, Bibliotheca Philosophica Hermetica: 830a; 830b (record in STCN)