Stadsdrukwerk van de familie Casteleyn

Jaar:
1618

De doopsgezinde familie Casteleyn speelde een belangrijke rol in het Haarlemse boekbedrijf.
Abraham Casteleyn werd omstreeks 1628 in Haarlem geboren als zoon van de boekdrukker Vincent Casteleyn (ca. 1585-1658). Zijn fonds bestond vooral uit vertalingen van literaire werken en pamfletten; hij was bovendien vanaf 1642 stadsdrukker van Haarlem.
Na de dood van zijn vader werd Abraham, die al enkele jaren als drukker werkzaam was, diens opvolger als stadsdrukker van Haarlem. Ook zijn oudere broer Pieter (ca. 1618-1676) was actief in het boekenvak. Omstreeks 1650 was hij begonnen met de uitgave van een nieuwsblad, getiteld Hollantsche Mercurius.

Abraham werd voornamelijk bekend als uitgever van de Oprechte Haerlemsche Courant. Op 8 januari 1656 was het eerste nummer verschenen van de Weeckelycke Courante van Europa. In 1664 werd de naam gewijzigd in Oprechte Haerlemsche Courant, omdat Abraham een monopolie verkreeg voor de uitgave van deze krant in Haarlem. Abraham Casteleyn verwierf dankzij zijn Oprechte Haerlemse Courant een grote reputatie.
De Oprechte Haerlemse Courant werd in juli 1737 verkocht aan Izaak en Johannes Enschedé, die toen tevens stadsdrukkers werden.

Hoewel de naam Casteleyn vooral verbonden is met de krant, vormt het stadsdrukwerk een belangrijk aandeel in het fonds van vader en zonen Casteleyn. De familie produceerde vele uitgaven in opdracht van de stad Haarlem. Het hierbij afgebeelde stadsdrukwerk toont het wapen van Haarlem op het titelblad.

STCN-beschrijvingen

Publicatie
Pvblicatie der stadt Haerlem. Af-ghelesen den xxv. octobris anno 1618 [...]. Met de namen der oude ende nieuwe vroetschappen. Haerlem, printed by V. Casteleyn, 1618.
4º: A2
Another issue of the edition [Haarlem], 1618.
Vingerafdruk: 161804 - b1=b2 A2 el$v
Haarlem, Stadsbibliotheek: 1 B 177 (record in STCN)

Keuren
Keuren ende ordonnantie van de brouwery hooft-neeringe der stadt Haerlem. Haerlem, printed by P. Casteleyn, 1659.
4º: A-C4
Issued by the magistrates of Haarlem 11-07-1644 and amplified 08-01-1650.
Vingerafdruk: 165904 - *b1 A3 ders : b2 C3. enen
Haarlem, Stadsbibliotheek: 2 E 183 (record in STCN)

Ampliatie
Ampliatie van de respective keuren ende ordonnantien van't timmermans ende metselaers gilden. Haerlem, printed by A. Casteleyn, 1664.
4º: A4
Issued by the magistrates of Haarlem 29-08-1663.
Vingerafdruk: 166404 - b1=b2 A3 er$
Haarlem, Stadsbibliotheek: 2 E 219 (record in STCN)