Von Franckenberg

Jaar:
1676
Auteur:
Abraham von Franckenberg

Abraham von Franckenberg was een Silezische edelman met een grote bewondering voor de mystieke auteur Jacob Böhme (1575-1624) en hij speelde als handschriftenverzamelaar en tekstuitgever ook een grote rol in de verspreiding van diens werken. Zijn eigen literaire werk ademt eveneens het gedachtegoed van Böhme, waardoor het in orthodox-lutherse kringen als controversieel werd beschouwd en mede daardoor onderbelicht gebleven is. Raphael (Hebreeuws voor "God geneest") oder Artzt-Engel (let op het woordspel met aarts- en arts-) wekt door de titel de indruk van een medisch tractaat, maar is meer gericht op geestelijk, spiritueel herstel van de mens. Het bevat zowel in de hoofdtekst als in de marges de voor Franckenberg zo karakteristieke woordspellen en esoterische figuurraadsels, die er soms uitzien als kleine typografische kunstwerkjes.

Bidstrup (zie elders in deze tentoonstelling) zegt over Raphael: "Dit is een van de fraaiste en allerheerlykste werke. C [=100] Figuris, kost 1-10 st."

Het betreft hier een woord voor woord nadruk, die hetzelfde impressum en jaar draagt als het voorbeeld. Op de titelpagina is er een fout in een jaartal geslopen: 1639, het jaar waarin de tekst geschreven is, is 1693 geworden. De titelgravure blijkt heel nauwkeurig nagesneden, en mede door de Duits aandoende typografie lijkt het aannemelijk dat het hier toch om een Duitse druk gaat.

STCN-beschrijving

Franckenberg, Abraham von (1593-1652)
Raphael oder Artzt-Engel. By Abraham von Franckenberg. Amsterdam, printed by J. von Felsen, 1676.
4º: A-F4 G2
Vingerafdruk 167604 - b1 A3 Va : b2 G $
Amsterdam, Bibliotheca Philosophica Hermetica: 11953c (record in STCN)