Wilhelmina van Pruissen

Jaar:
1787

Op 28 juni 1787 werd prinses Wilhelmina van Pruissen door een klein legioen patriotten, onder leiding van de bekende Gouwenaar Cornelis de Lange van Wijngaerden, aangehouden bij Hekendorp bij Haastrecht. Zij was op weg vanuit Tiel naar Den Haag. De reden van haar reis was het feit dat haar echtgenoot, stadhouder Willem V, het verkoos om in Gelderland te blijven, terwijl de Oranjegezinden hem het liefst in de residentie Den Haag zagen. Het conflict tussen de Oranjegezinden en de patriotten was in die tijd zo hoog opgelopen, dat een burgeroorlog dreigde. Prinses Wilhelmina, die probeerde de gemoederen te sussen, besloot daarom zelf naar Den Haag te gaan om orde op zaken te stellen. De reis leidde haar langs Schoonhoven en Haastrecht.

Ondanks dat de reis in het diepste geheim voorbereid was, kwam die het vrijcorps dat onder leiding stond van Cornelis de Lange van Wijngaarden ter ore. Met als gevolg dat de prinses en haar gevolg bij Hekendorp door het vrijcorps kon worden aangehouden.

Van de aanhouding is een Echt bericht van den geweldadigen aanval tegen [...] haare koninglyke hoogheid, gepleegt te Haastrecht, op den 28 juny 1787 verschenen.

Van de aahouding heeft de hoofdrolspeler Cornelis de Lange van Wijngaarden eigenhandig een pentekening gemaakt. Hoewel het niet tot onderwerp van de STCN behoort, is het bijzonder genoeg om in dit kader te laten zien.

STCN-beschrijvingen

Echt
Echt bericht van den geweldadigen aanval tegen [...] haare koninglyke hoogheid, gepleegt te Haastrecht, op den 28 juny 1787. [1787]
8º: A2
Vingerafdruk: 000008 - b1 A en : b2 A2 rd
Gouda, Streekarchief Midden-Holland 541 D 9 (record in STCN)