Nederlandse mode in de KB

Chronologie | Index op jaar van uitgave | Titelindex

Zowel in het verleden als nu is er, in eigen land en daarbuiten, altijd veel belangstelling geweest voor mode en kleding in Nederland, met name voor onze streekdrachten en de laatste tijd ook voor onze modeontwerpers. Van oudsher werd er in de Koninklijke Bibliotheek dan ook ruim verzameld op dit gebied.

De internationaal georiënteerde collectie boeken en tijdschriften werd in 2005 aangevuld met een voor Nederland unieke collectie modetijdschriften en oude drukken, in bruikleen geschonken door het Gemeentemuseum in Den Haag. Het betreft zo’n 450 titels die deel uitmaakten van het toenmalige Nederlands Kostuummuseum, dat in 1985 opging in het Gemeentemuseum, en waarvan de boeken en tijdschriften ondergebracht waren in de kunsthistorische bibliotheek van het museum. In de collectie bevinden zich Nederlandse en buitenlandse modebladen van eind 18e eeuw tot en met de 20e eeuw. De reden om deze collectie over te brengen naar de KB was omdat hij hier beter bewaard en voor een breder publiek toegankelijk gemaakt kon worden. Sinds 2006 zijn alle titels voor iedereen te raadplegen via de catalogus van de KB.

In deze webexpositie vindt u een beschrijving van zo'n 100 publicaties over mode, chronologisch gerangschikt binnen de categorieën tijdschriften en boeken. Bij de tijdschriften is uitgegaan van het jaar van publicatie, bij de boeken is gekeken naar de periode die wordt beschreven. Zo geeft deze webexpositie niet alleen een indruk van wat er in de KB op het gebied van mode en kleding aanwezig is, maar kan de presentatie tevens gezien worden als een aanzet tot een bibliografie van dit vakgebied in Nederland.

Tijdschriften

Boeken