WO I: De Schepenroof maart 1918

Toen de Verenigde Staten zich in april 1917 in de oorlog mengden, ging voor Nederland een machtige neutrale mogendheid verloren. Tot dan had de VS zich kunnen opwerpen als beschermer van de kleine neutrale landen. Deze Amerikaanse bemoeienis met de oorlog leidde zelfs in maart 1918 tot in beslag name van Nederlandse schepen in Amerikaanse havens.

Amerikaanse steun

De Nederlandse regering probeerde bij conflicten met de Britten altijd steun te vinden bij de VS. Hoewel er in zulke gevallen niet altijd klakkeloos Amerikaanse steun kwam, waren de Britten zich bewust van de Nederlands-Amerikaanse handelsrelaties. Hierdoor konden zij Duitsland en Nederland niet volledig economisch afsluiten met een blokkade.
Door Amerikaanse deelname aan de oorlog kwam Nederland aanmerkelijk meer alleen te staan. De verhouding met de VS verslechterde snel. In maart 1918 bereikte dit een dieptepunt, toen president Wilson bevel gaf om de Nederlandse schepen in Amerikaanse havens in beslag te nemen.