WOI: Winter 1917 / 1918

Eind 1917 bemoeilijkten de voortdurende geallieerde blokkade van Duitsland en de Duitse duikbootoorlog de aanvoer van levensmiddelen en brandstof naar Nederland. Het moest herhaaldelijk met de strijdende partijen overleggen hoeveel levensmiddelen en brandstof het kon im- of exporteren en onder welke voorwaarden. Die import was van levensbelang, zeker met de winter voor de deur. De krantenlezer merkte dat de regering en de gemeenten oplossingen moesten vinden.

Bijvoorbeeld zelf turf winnen?

De gevreesde schaarste leek najaar 1917 werkelijkheid te worden. Kolen, hout en turf waren voor burgers en bedrijven duur geworden. Met de winter in aantocht ‘ligt kou lijden in ’t vooruitzicht’. In de Peel evenwel lagen ‘duizenden hectaren aan zwarte turf’ voorhanden, die met enig beleid gestoken kon worden. Journalist H.N. Ouwerling vroeg zich af, waarom dat niet gebeurde (De Zuid-Willemsvaart, 3 november 1917).

Uit: Rotterdamsch Nieuwsblad, 10 november 1917. Richtlijn voor de toewijzing van brandstof, uitgevaardigd door de Rijks-Kolendistributie.