Prentenboek 'De boerderij'

Een beweegbaar prentenboek uit de negentiende eeuw laat alle aspecten van het leven op de boerderij zien.

Op deze pagina vindt u een algemene inleiding bij De boerderij. Wilt u direct naar het gedigitaliseerde boek? Klik dan op de link in dit plaatje:

Rond 1863 bracht de Amsterdamse uitgever Hendrik Vleck een boekje op de markt met de titel: De boerderij. Nieuw prentenboek met verzen gedeeltelijk van J. Schenkman. Het kinderboek bevat acht prenten met onder elke prent 24 regels in dichtvorm. Verschillende aspecten van het boerenleven komen aan bod: van zaaien en maaien tot koeien melken en kaas maken. De platen geven de handelingen duidelijk weer en in de tekst worden ze soms toegelicht.

Een gewone en een beweegbare uitgave

Literatuur

P.J. Buijnsters en L. Buijnsters-Smets: Lust en leering: geschiedenis van het Nederlandse kinderboek in de negentiende eeuw. Zwolle:Waanders, 2001. [Hierin hoofdstuk 15: Jan Schenkman: vermaak zonder nut, p. 260-277].
Frits Booy: Jan Schenkman, in: Lexicon van de jeugdliteratuur. Groningen: Wolters-Noordhoff, 1982-.... (Losbladige uitgave; bijdrage over Schenkman uit 2001).
Frits Booy: 'Aaa kijk dat kreeg ik van Papa : over de prentenboeken van Jan Schenkman', in: Boekenpost, 8 (2000) 46, p. 4-7; 50, p. 4-7.