Asschepoester

Bruikleen van het Letterkundig Museum
Verwerving: 1997
Datering: Ca. 1903
Formaat: 27 x 20 cm.
Aanvraagnummer: BJZ0 173

In de fondscatalogus van de firma J. Vlieger in Amsterdam (circa 1907) wordt dit boek als volgt omschreven: ‘in het midden een viertal groote platen, welke bij het openen van het boek overeind gaan en zoodoende een effectvol panorama vormen’.
Dat dit kwetsbare boek meer dan honderd jaar heeft overleefd is bijzonder. Helaas is het niet helemaal zonder kleerscheuren overgeleverd: van de voorkant zijn stukjes afgebroken, en de originele achterkant ontbreekt. Welk kind destijds de gelukkige eigenaar is geweest, is nergens aan te zien, maar het is vermoedelijk een keurig kind geweest met oplettende ouders, die dertig cent voor dit prentenboek betaalden. Het boek werd aangekocht door de Stichting Landelijke Bibliotheekcentrale (LBC) in Amsterdam. Welke prijs er voor betaald is, is niet bekend, maar het zal ongetwijfeld een veelvoud zijn geweest van het oorspronkelijke bedrag.

Daarom is het boek in eenbeschermband gezet en van een nieuwe achterkant voorzien. Maar daarmee waren de omzwervingen van dit werk niet afgerond. De collectie oude kinderboeken van de LBC is in 1995 toegevoegd aan de Boek & Jeugd-collectie van het Nederlands Bibliotheek- en Lectuurcentrum. In 1997 werd Boek & Jeugd geïntegreerd in het Letterkundig Museum, en werd de kinderboekencollectie met circa 70.000 banden in langdurige bruikleen gegeven aan de Koninklijke Bibliotheek. Daardoor werd de al aanwezige collectie van de Koninklijke Bibliotheek in één klap vergroot tot meer dan 125.000 exemplaren, waar onder deze fraaie sprookjesbewerking. (JK)

Literatuur

Paul Brinkman [et al.], Beweegbare boeken. Laren [1982].
Movable Stationary. Quarterly Publication of the The Movable Book Society. New Brunswick 1993 - .... .
René Paul Stikkelorum [et al.], Pop-up. Het boek in beweging. Haarlem [1996].
P.J. Buijnsters en L. Buijnsters-Smets, ‘Beweegbare boeken en andere bijzondere boekvormen’, in: P.J. Buijnsters en L. Buijnsters-Smets. Lust en leering. Geschiedenis van het Nederlandse kinderboek in de negentiende eeuw. Zwolle 2001, p. 392-418.
Theo Gielen, ‘De nieuwe rijschool. Een beweegbaar prentenboek. Een bijzondere aanwinst voor de kinderboekencollectie van de Koninklijke Bibliotheek’, in: De Boekenwereld, 24 (2007/08) 3, p. 145-158.