Middeleeuwen

Zelfs de kleinste handschriften uit de middeleeuwen vertellen grote verhalen, over Maria, over ridders en over koningen. De originelen zijn kostbaar en worden in de kluis bewaard, maar digitaal gaan de deuren wijd voor u open. Ontdek de middeleeuwen in de KB.