Amsterdam

De Amsterdamse familie Bout bestelde het handschrift in 1453, een jaar nadat een verwoestende brand driekwart van de stad verwoestte. In de vijftiende eeuw was Amsterdam de belangrijkste handelsstad van Holland, hoewel het in de zeventiende eeuw nog veel groter zou worden. In deze tijd was Brugge nog altijd een veel grotere handelsstad. In de late middeleeuwen waren er circa 16 kloosters en religieuze huizen in Amsterdam, waaronder het Begijnhof, dat nog steeds te bezichtigen is. Ondanks de religieuze en handelsactiviteiten was Amsterdam geen belangrijk centrum voor de productie van handschriften. Het is mogelijk dat de familie Bout daarom het handschrift in Haarlem bestelde.

Een wapenschild, dat later overgeschilderd is, is nog zichtbaar aan de achterkant van één van de perkamenten bladen in het handschrift. De voorwerpen in het wapenschild, drie pijlen (of bouten) zijn door oxidatie doorgeslagen. Thierry De Bye Dolleman, kenner van de genealogie en de wapenkunde van Haarlem en omstreken, heeft het wapenschild geïdentificeerd als dat van de familie Bout uit Amsterdam. Volgens hem kan het boek besteld zijn door Jan Jansz. Bout, die schepen was van Amsterdam in 1478 en lid van de raad in 1481, misschien als gift voor zijn vrouw. Zij - of een ander vrouwelijk lid van de familie - is afgebeeld in de historiserende initiaal met de Salvator Mundi aan het begin van de Uren van Alle Heiligen op fol. 97r.

Bout Psalter-Getijdenboek, fol. 17r. Recto van het Annunciatie-miniatuur, met drie pijlen (of bouten)

Bout Psalter-Getijdenboek, fol. 17r. Recto van het Annunciatie-miniatuur, met drie pijlen (of bouten)

Bout Psalter-Getijdenboek, fol. 17v. Meester van Gijsbrecht van Brederode, Annunciatie, met overgeschilderd wapenschild

Bout Psalter-Getijdenboek, fol. 17v. Meester van Gijsbrecht van Brederode, Annunciatie, met overgeschilderd wapenschild

Bout Psalter-Getijdenboek, fol. 97r. Gehistorieerde initiaal, met Christus als Salvator Mundi en eigenaar van het boek

Bout Psalter-Getijdenboek, fol. 97r. Gehistorieerde initiaal, met Christus als Salvator Mundi en eigenaar van het boek