Lijst van afbeeldingen

Fol.OmschrijvingMaker
I r Januari: man bij het vuur Meester van de Gebedenboeken van rond 1500
II r Februari: man die hout hakt Meester van de Gebedenboeken van rond 1500
III r Maart: man met hak Meester van de Gebedenboeken van rond 1500
IV r April: wandelend paartje Meester van de Gebedenboeken van rond 1500
V r Mei: zittend paartje Meester van de Gebedenboeken van rond 1500
VI r Juni: man die gras maait Meester van de Gebedenboeken van rond 1500
VII r Juli: man die koren oogst Meester van de Gebedenboeken van rond 1500
VIII r Augustus: dorsende man Meester van de Gebedenboeken van rond 1500
IX r September: man die druiven perst Meester van de Gebedenboeken van rond 1500
X r Oktober: zaaiende man Meester van de Gebedenboeken van rond 1500
XI r November: man die eikels uit de bomen slaat Meester van de Gebedenboeken van rond 1500
XII r December: man die een varken slacht Meester van de Gebedenboeken van rond 1500
1r H. Paulus, H. Veronica en H. Petrus Jean Le Tavernier (medewerker)
2r H. Michael als zielenweger Jean Le Tavernier (medewerker)
10r Annunciatie Jean Le Tavernier (medewerker)
11v Visitatie Jean Le Tavernier (medewerker)
12r Geboorte van Christus Jean Le Tavernier (medewerker)
13r H. Maria met kind Jean Le Tavernier (medewerker)
13v Nederige madonna Jean Le Tavernier (medewerker)
14r Pinksteren Jean Le Tavernier (medewerker)
15v Genadestoel Jean Le Tavernier (medewerker)
18r Doop van Christus in de Jordaan Jean Le Tavernier (medewerker)
19v Dood van de H. Barbara Jean Le Tavernier (medewerker)
20r Kruisiging: met H. Maria, H. Johannes en Philips de Goede Jean Le Tavernier (medewerker)
21r Transfiguratie Jean Le Tavernier (medewerker)
21v Intocht in Jeruzalem Jean Le Tavernier (medewerker)
23r Laatste Avondmaal Jean Le Tavernier (medewerker)
24r Christus te Gethsemane Jean Le Tavernier (medewerker)
24v Gevangenneming Jean Le Tavernier (medewerker)
25r Christus voor Pilatus; Pilatus wast zijn handen in onschuld Jean Le Tavernier (medewerker)
26r Geseling Jean Le Tavernier (medewerker)
26v Kruisdraging Jean Le Tavernier (medewerker)
27v Kruisiging: met H. Maria en H. Johannes / moordenaars Jean Le Tavernier (medewerker)
29v Kruisafneming Jean Le Tavernier (medewerker)
32v Graflegging Jean Le Tavernier (medewerker)
33r Opstanding: de drie vrouwen op weg naar het graf (achtergrond) Jean Le Tavernier (medewerker)
36r Laatste Oordeel Jean Le Tavernier (medewerker)
39v Biddende David Jean Le Tavernier (medewerker)
41v H. Mis met Philips de Goede Jean Le Tavernier (medewerker)
43v Philips de Goede gaat ter communie Jean Le Tavernier (medewerker)
44v Philips de Goede biddend Jean Le Tavernier (medewerker)
45v H. Maria met Kind en Philips de Goede Jean Le Tavernier (medewerker)
46v Geseling Jean Le Tavernier (medewerker)
47v Kruisiging: met H. Maria en H. Johannes Jean Le Tavernier (medewerker)
48v H. Maria met Kind en Philips de Goede Jean Le Tavernier (medewerker)
51v H. Maria met Kind Jean Le Tavernier (medewerker)
54r Genadestoel Meester van de Gebedenboeken van rond 1500
59r Genadestoel Meester van de Gebedenboeken van rond 1500
63v Begrafenis Meester van de Gebedenboeken van rond 1500
69v Dodenmis Meester van de Gebedenboeken van rond 1500
72r Pinksteren Meester van de Gebedenboeken van rond 1500
76r H. Geest daalt neer op priesters Meester van de Gebedenboeken van rond 1500
79v Hemel (Allerheiligen) Meester van de Gebedenboeken van rond 1500
83v Heiligen (Allerheiligen) Meester van de Gebedenboeken van rond 1500
88r Aanbidding van het H. Sacrament Meester van de Gebedenboeken van rond 1500
92v Processie met het H. Sacrament Meester van de Gebedenboeken van rond 1500
97r Kruisiging: met H. Maria en H. Johannes Meester van de Gebedenboeken van rond 1500
102r Kruisiging: met H. Maria en H. Johannes Meester van de Gebedenboeken van rond 1500
104v Maansikkelmadonna Meester van de Gebedenboeken van rond 1500
109v Maria lactans Meester van de Gebedenboeken van rond 1500
116r Annunciatie Jean Le Tavernier
129v Visitatie Jean Le Tavernier
136r Verkondiging aan de herders Jean Le Tavernier
139r Geboorte van Christus Jean Le Tavernier
141v Presentatie in de Tempel Jean Le Tavernier
143v Aanbidding der koningen Jean Le Tavernier
146r Vlucht naar Egypte Jean Le Tavernier
150r Kroning van de H. Maria Jean Le Tavernier
153r Biddende David Jean Le Tavernier
167r Christuskind Meester van de Gebedenboeken van rond 1500
169r Het afleggen van een dode Jean Le Tavernier
209r H. Gregorius de Grote Meester van de Gebedenboeken van rond 1500
211r H. Johannes met symbool op Patmos Meester van de Gebedenboeken van rond 1500
212r H. Lucas met symbool Meester van de Gebedenboeken van rond 1500
213r H.Mattheus met symbool Meester van de Gebedenboeken van rond 1500
214r H. Marcus met symbool Meester van de Gebedenboeken van rond 1500
221r Christus als Man van Smarten Meester van de Gebedenboeken van rond 1500
242r Kruisiging:met moordenaars Jean Le Tavernier
243r Processie met het kruis Jean Le Tavernier
243v Engelen met doornenkroon Jean Le Tavernier
244r Genadestoel Jean Le Tavernier
245r Maria lactans Jean Le Tavernier
246r H. Veronica Jean Le Tavernier
246v H. Michael als drakendoder Jean Le Tavernier
247r H. Johannes de Doper Jean Le Tavernier
247v H. Petrus Jean Le Tavernier
248r H. Paulus Jean Le Tavernier
248v H. Petrus en H. Paulus Jean Le Tavernier
249r H. Andreas Jean Le Tavernier
249v H. Jacobus de Meerdere Jean Le Tavernier
250r H. Johannes Jean Le Tavernier
250v H. Bartholomeus Jean Le Tavernier
251r H. Philippus Jean Le Tavernier
251v H. Mattheus Jean Le Tavernier
252r H. Jacobus de Mindere Jean Le Tavernier
252v H. Simon Jean Le Tavernier
253r H. Judas Thaddeus Jean Le Tavernier
253v H. Matthias Jean Le Tavernier
254r Christus verschijnt aan de H. Thomas Jean Le Tavernier
254v H. Barnabas Jean Le Tavernier
255r H. Lucas met symbool Jean Le Tavernier
255v H. Marcus met symbool Jean Le Tavernier
256r Dood van de H. Stephanus Jean Le Tavernier
256v H. Laurentius Jean Le Tavernier
257r Dood van de H. Clemens Jean Le Tavernier
257v H. Vincentius Jean Le Tavernier
258r H. Benignus Jean Le Tavernier
258v H. Georgius Jean Le Tavernier
259r H. Petrus de Martelaar Jean Le Tavernier
259v Dood van de H. Thomas Becket Jean Le Tavernier
260r Marteling van de H. Blasius Jean Le Tavernier
260v H. Christophorus Jean Le Tavernier
261r Dood van de H. Dionysius en zijn gezellen Jean Le Tavernier
261v H. Cosmas en H. Damianus Jean Le Tavernier
262r H. Mauritius Jean Le Tavernier
262v Marteling van de H. Sebastianus Jean Le Tavernier
263r H. Eustachius steekt de rivier over; zijn zoons door een wolf en een leeuw geroofd Jean Le Tavernier
263v Kindermoord Jean Le Tavernier
264r H. Germanus Jean Le Tavernier
264v H. Martinus geeft de helft van zijn mantel aan een bedelaar Jean Le Tavernier
265r H. Nicolaas Jean Le Tavernier
265v H. Antonius de abt Jean Le Tavernier
266r Karel de Grote Jean Le Tavernier
266v H. Augustinus Jean Le Tavernier
267r H. Bernardus Jean Le Tavernier
267v H. Yvo Jean Le Tavernier
268r H. Ludovicus Jean Le Tavernier
268v H. Ludovicus van Marseille Jean Le Tavernier
269r H. Dominicus Jean Le Tavernier
269v H. Thomas van Aquino Jean Le Tavernier
270r H. Franciscus ontvangt de stigmata Jean Le Tavernier
270v H. Egidius Jean Le Tavernier
271r H. Leonardo van Noblac Jean Le Tavernier
271v H. Maurus Jean Le Tavernier
272r H. Fiacrius Jean Le Tavernier
272v H. Sulpicius Jean Le Tavernier
273r H. Claudius Jean Le Tavernier
273v H. Julianus brengt Christus naar de overkant van de rivier Jean Le Tavernier
274r H. Jodocus Jean Le Tavernier
274v H. Maria Magdalena Jean Le Tavernier
275r H. Martha Jean Le Tavernier
275v H. Agnes Jean Le Tavernier
276r Dood van de H. Catharina van Alexandrië Jean Le Tavernier
276v H.Margaretha Jean Le Tavernier
277r Dood van de H. Cecilia en de H. Valerianus Jean Le Tavernier
277v H. Elisabeth van Hongarije Jean Le Tavernier
278_r Marteling van de H. Agatha Jean Le Tavernier
278v Een span ossen probeert tevergeefs de H. Lucia naar een bordeel te slepen Jean Le Tavernier
279r Marteling van de H. Apollonia Jean Le Tavernier
279v Dood van de elfduizend maagden Jean Le Tavernier
280r H. Barbara Jean Le Tavernier
280v H. Maria en H. Anna Jean Le Tavernier
281r H. Genoveva Jean Le Tavernier
281v H. Avia ontvangt een hostie van de H. Maria Jean Le Tavernier
282r Christus als Salvator Mundi Jean Le Tavernier
283r Hemel (Allerheiligen) Jean Le Tavernier
284r Suzanna bespied door ouderlingen Jean Le Tavernier
285r Bewening Meester van de Gebedenboeken van rond 1500
287v H. Maria en H. Johannes aan de voet van het kruis Meester van de Gebedenboeken van rond 1500
289v Kruisiging: met H. Maria Meester van de Gebedenboeken van rond 1500
291v H. Maria met Kind Meester van de Gebedenboeken van rond 1500
297r H. Adrianus Meester van de Gebedenboeken van rond 1500
297v Engelbewaarder Meester van de Gebedenboeken van rond 1500
299r H. Maria met Kind en Philips de Goede Jean Le Tavernier
311r H. Leonardus de Grote Meester van de Gebedenboeken van rond 1500