Getijdenboek Wolfgang Hopyl

Permalink: https://www.kb.nl/hopyl
Downloads: Wikimedia Commons

Op 16 oktober 2008 kocht de Koninklijke Bibliotheek een prachtig geïllumineerd Nederlandstalig getijdenboek. Er zijn twee andere exemplaren bekend, die in Parijs en Brussel bewaard worden. Het werd gedrukt in Parijs door een vermoedelijk Nederlandse drukker, Wolfgang Hopyl.

Parijs was in die tijd al een stad waar de boekdrukkunst floreerde. Drukkers uit heel Europa oefenden daar hun vak uit, zo ook Hopyl, die vermoedelijk uit de provincie Utrecht afkomstig was. Hij werkte in Parijs tussen 1489 en 1523 en produceerde tot en met 1500 al zo’n 50 boeken. Eén van die boeken is dit Nederlandstalige getijdenboek, voltooid op 10 september 1500. Het is een handzaam, compact boek, in een fluwelen band. Het is gedrukt op perkament en bevat schitterende miniaturen en randversieringen. Zie ook de gedetailleerde inhoudsopgave.

Het boek werd op 15 november 2008 overhandigd aan Wim van Drimmelen als laatste bijzondere aanwinst tijdens zijn directoraat van de Koninklijke Bibliotheek.

Beschrijving:

Ghetyden van onser liever vrouwen. Parijs: Wolfgang Hopyl. [10 september 1500]. KW 172 C 21.

Literatuur:

Marieke van Delft, ‘Illustrations in Early Printed Books and Manuscript Illumination. The Case of a Dutch Book of Hours Printed by Wolfgang Hopyl in Paris in 1500’, in: H. Wijsman e.a. (red.), Books in Transition at the Time of Philip the Fair. Turnhout 2010 (Burgundica; 15), p. 131-164. LHO AW.A 24 DELF.

Document(en)