De Bijbel en onderwijs: Susanna, Tobias, Esther en Judith

Bijbelse exempla

Er zijn goede redenen om deze vier bijbelse verhalen hier bij elkaar te zetten. Zij zijn eeuwenlang populair geweest en ze werden veel gebruikt in het onderwijs als 'goed voorbeeld'. In de vijftiende gebruikte Lucrezia Tornabuoni, een adellijke dame in Florence, moeder van Lorenzo il Magnifico, deze verhalen in het onderwijs aan haar kinderen. In 1743 publiceerde Gijsbert de Groot Keur de Historie van den ouden en den jongen Tobias in Asterdam. Naast het verhaal van Tobias (onderwijs), bevat dit boek ook dat van Suzanna (kuisheid), Esther (intelligentie), en Judith (moed).

Suzanna

Suzanna, de mooie, vrome en kuise vrouw van Joachim wordt vals beschuldigd van overspel door twee oude mannen die haar eigenlijk zelf hadden willen verleiden. Meest populair was de scène waarin de twee ouden Suzanna bespioneren terwijl ze zich wil baden in de fontein in haar tuin. God redt de wanhopige Suzanna via Daniël die de ouden tijdens hun ondervraging in de val lokt.

Tobias

Dit wonderlijk en avontuurlijke verhaal vertelt ons over de voorzienigheid en liefde van God. Tobit en Sara, een vroom en godvrezend echtpaar, worden achtervolgd door ongeluk. God stuurt zijn engel Raphaël te hulp. Samen met hun zoon Tobias zorgt die ervoor dat het verhaal een gelukkig slot kent.

Esther

Lees het verhaal van Esther (in het Engels): De Joodse Esther wordt koningin door met koning Ahasverus te trouwen. Door haar slimheid weet ze haar volk te redden uit de klauwen van de intrigant Haman.

Judith

Wanneer de Assyrische generaal Holofernes de stad Bethulia belegert, weet de dappere en slimme weduwe Judith haar stad te redden door 's nachts het Assyrische legerkamp binnen te sluipen en Holofernes te onthoofden.

De ouden bespioneren Suzanna terwijl zij baadt -Meer afbeeldingen

De ouden bespioneren Suzanna terwijl zij baadt -Meer afbeeldingen

De ouden beschuldigen Suzanna van overspel -Meer afbeeldingen

De ouden beschuldigen Suzanna van overspel -Meer afbeeldingen

Daniël ondervraagt de ouden -Meer afbeeldingen

Daniël ondervraagt de ouden -Meer afbeeldingen

Daniël toont de onschuld van Suzanna aan -Meer afbeeldingen

Daniël toont de onschuld van Suzanna aan -Meer afbeeldingen

Tobit wordt blind door de uitwerpselen van een zwaluw -Meer afbeeldingen

Tobit wordt blind door de uitwerpselen van een zwaluw -Meer afbeeldingen

Tobias neemt afscheid van Tobit; hij vertrekt samen met de engel Raphael -Meer afbeeldingen

Tobias neemt afscheid van Tobit; hij vertrekt samen met de engel Raphael -Meer afbeeldingen

Tobias geneest de blindheid van Tobit door de gal van de vis op de ogen van zijn vader te smeren -Meer afbeeldingen

Tobias geneest de blindheid van Tobit door de gal van de vis op de ogen van zijn vader te smeren -Meer afbeeldingen

Het feest van Ahasverus: koningin Vashti richt een feestmaal aan voor de vrouwen van het hof -Meer afbeeldingen

Het feest van Ahasverus: koningin Vashti richt een feestmaal aan voor de vrouwen van het hof -Meer afbeeldingen

Haman laat Ahasverus een decreet uitvaardigen waarin staat dat de Joden ter dood gebracht moeten worden -Meer afbeeldingen

Haman laat Ahasverus een decreet uitvaardigen waarin staat dat de Joden ter dood gebracht moeten worden -Meer afbeeldingen

Esther vraagt Ahasverus het decreet tegen de Joden in te trekken; de dood van Haman -Meer afbeeldingen

Esther vraagt Ahasverus het decreet tegen de Joden in te trekken; de dood van Haman -Meer afbeeldingen

Achior vastgebonden aan een boom bij de stad Bethuliah -Meer afbeeldingen

Achior vastgebonden aan een boom bij de stad Bethuliah -Meer afbeeldingen

Holofernes met zijn eigen zwaard door Judith onthoofd -Meer afbeeldingen

Holofernes met zijn eigen zwaard door Judith onthoofd -Meer afbeeldingen

Judith stopt het hoofd van Holofernes in een zak -Meer afbeeldingen

Judith stopt het hoofd van Holofernes in een zak -Meer afbeeldingen

Judith toont het hoofd van Holofernes aan de inwoners van Bethuliah -Meer afbeeldingen

Judith toont het hoofd van Holofernes aan de inwoners van Bethuliah -Meer afbeeldingen