Deugden en zonden

Geduld, woede, luiheid, ijver

Tegenwoordig zijn we misschien niet meer zo vertrouwd met de visuele stereotypen waarmee men vroeger de positieve en negatieve kanten van de menselijke aard en van het menselijk gedrag uitbeeldde. Dat betekent zeker niet dat religie en moraliteit, 'goed en kwaad', niet langer onderwerp zijn van het publieke debat. Er is dus volop reden om eens te kijken hoe men in de Middeleeuwen over het thema van de Deugden en Ondeugden dacht en welke visuele vorm men daarvoor gevonden had.

Hier hebben we wat personificaties bij elkaar gebracht en diverse scènes die positieve en negatieve karaktereigenschappen uitbeelden. Men verwees vaak naar bijbelse figuren als voorbeeld van wenselijke morele kwaliteiten en geloofsovertuiging. Zo werden bijvoorbeeld Geloof en Kracht geassocieerd met Job en Simson, die ook het onderwerp zijn van een andere galerie.

Sapienta met een visioen van God met engelen in de Hemel

Sapienta met een visioen van God met engelen in de Hemel -Meer afbeeldingen

Prudentia, Wijsheid en Kennis

Prudentia, Wijsheid en Kennis -Meer afbeeldingen

De zeven doodzonden (gesymboliseerd)

De zeven doodzonden (gesymboliseerd) -Meer afbeeldingen

De pelgrim wordt aangevallen door Schijnheiligheid en Vraatzucht

De pelgrim wordt aangevallen door Schijnheiligheid en Vraatzucht -Meer afbeeldingen

Twee filosofen discussiëren over afgoden - Ongeloof

Twee filosofen discussiëren over afgoden - Ongeloof -Meer afbeeldingen