Hemelvaart en Pinksteren

De Hemelvaart van Christus en Maria; de apostelen worden de wereld ingezonden

Aan het begin van de Handelingen der Apostelen worden twee gebeurtenissen beschreven die ook vandaag nog door alle Christenen worden gevierd: de Hemelvaart van Christus en de Uitstorting van de Heilige Geest over de apostelen. De enige gebeurtenis die niet in de bijbel wordt beschreven, maar die gevierd wordt op een met Kerstmis, Pasen Hemelvaart en Pinksteren vergelijkbare manier is de Hemelvaart van Maria. Veel landen, zeker de Roomskatholieke en Orthodoxe, vieren die gebeurtenis op 15 augustus.

De voetafdrukken van Christus en de apostelen die 'met andere tongen' spreken

Aan het eind van de vierde eeuwe werd er een kapel opgericht op de Olijfberg. In het midden daarvan ligt een rots, waarop men de afdrukken meent te zien die de voeten van Christus achterlieten bij zijn hemelvaart. Talloze afbeeldingen van de Hemelvaart illustreren die traditie, zoals hierboven te zien is. Zo'n 90 van de hier opgenomen verluchte handschriften bevatten een miniatuur of initiaal met een Pinkstervoorstelling. Slechts zelden zien we de apostelen afgebeeld aan het begin van hun evangelisatiereizen.

De dood van de Maagd Maria

De bijbel geeft geen beschrijving van de dood van de moeder van Jezus. De verhalen daarover nemen in de eerste eeuwen na haar dood langzaam een vastere vorm aan en concentreren zich op drie gebeurtenissen: het sterfbed (Dormitio), het naar de hemel dragen van haar lichaam door engelen (Assumptio), en haar kroning in de hemel. Van deze drie werd het laatste onderwerp het vaakst afgebeeld in het westen. Deze databank bevat er ongeveer 50 voorbeelden van.

De hemelvaart van Christus: zijn voetafdrukken blijven achter op de Olijfberg

De hemelvaart van Christus: zijn voetafdrukken blijven achter op de Olijfberg -Meer afbeeldingen

Pinksteren: de Heilige Geest daalt neer op Maria en de apostelen

Pinksteren: de Heilige Geest daalt neer op Maria en de apostelen -Meer afbeeldingen

De apostelen trekken weg om de volkeren van de wereld over Christus te vertellen

De apostelen trekken weg om de volkeren van de wereld over Christus te vertellen -Meer afbeeldingen

De Dormito: de Maagd Maria op haar sterfbed

De 'Dormito': de Maagd Maria op haar sterfbed -Meer afbeeldingen

Maria wordt in de hemel opgenomen

Maria wordt in de hemel opgenomen -Meer afbeeldingen