In den beginne...

De Schepping van de wereld

Het begin van Genesis, het eerste bijbelboek, heeft altijd stof geleverd voor bezinning en discussie. In de Middeleeuwen werd dit debat natuurlijk gevoerd binnen de grenzen die door het Christelijk geloof werden bepaald. Het was een algemeen aanvaard gegeven dat het universum door God was geschapen; dat was niet zomaar een 'mening' waarover gedebatteerd kon worden. Aan dit debat is natuurlijk sinds Darwin en de opkomst van de evolutietheorie nog een dimensie toegevoegd en het heeft niets aan actualiteit ingeboet. Men hoeft slechts eens op het internet te zoeken met de trefwoordcombinatie 'evolution' and 'creation' om een indruk te krijgen van de felheid waarmee het debat soms gevoerd wordt. De onderstaande afbeeldingen zijn natuurlijk geen bijdrage aan de discussie. Zij tonen slechts hoe de schepping in de Middeleeuwen gevisualiseerd kon worden.

Scheiding van licht en duisternis

Scheiding van licht en duisternis -Meer afbeeldingen

Scheiding van de wateren onder en boven het uitspansel

Scheiding van de wateren onder en boven het uitspansel -Meer afbeeldingen

Het land verschijnt uit de wateren en brengt allerlei planten voort

Het land verschijnt uit de wateren en brengt allerlei planten voort -Meer afbeeldingen

Schepping van zon, maan en sterren

Schepping van zon, maan en sterren -Meer afbeeldingen

Schepping van vogels en vissen

Schepping van vogels en vissen -Meer afbeeldingen

Schepping van wild gedierte en vee

Schepping van 'wild gedierte en vee' -Meer afbeeldingen

Schepping van de mens: Adam

Schepping van de mens: Adam -Meer afbeeldingen

Schepping van de mens: Eva

Schepping van de mens: Eva -Meer afbeeldingen

God rust op de zevende dag

God rust op de zevende dag -Meer afbeeldingen