Pasen

De herrezen Christus

Het verdriet dat het einde van Goede Vrijdag beheerst, verandert in vreugde op zondagmorgen, wanneer ontdekt wordt dat Christus het graf heeft verlaten. De Verrijzenis is wel beschreven als een gebeurtenis 'aan de rand van de geschiedenis', omdat het wordt geïmpliceerd in het verhaal over het lege graf, dat we kennen uit het Nieuwe Testament, maar ons niet verteld wordt als in het verslag van een ooggetuige.

De Nederdaling ter Helle; Christus verlaat het graf

Christenen zien in de verrijzenis van Jezus een onloochenbaar voorteken van hun eigen uiteindelijke overwinning op de dood. De triomf van Christus over de dood is voor hen ook een triomf over Satan. Die triomf word getoond in de zogenaamde Nederdaling ter Helle, of Anastasis. Hier bevrijdt Christus Adam en Eva, de aartsvaders en mogelijk ook anderen uit het Voorgeborchte. Daarbij wordt hij vaak afgebeeld terwijl hij Satan doorboort met een kruis. De databank bevat ook afbeeldingen die Christus laten zien terwijl hij letterlijk uit het graf stapt, een visuele interpretatie van hoe het graf leeg heeft kunnen zijn bij het bezoek van de Maria's op zondagmorgen.

Verschijningen van Christus

Na zijn verrijzenis verschijnt Christus een aantal malen aan zijn volgelingen. De vier evangeliën vertellen daarover enigszins wisselende verhalen, maar onder de eersten die hem ontmoeten zijn in elk geval de drie Maria's en de discipelen Cleopas en Petrus die op weg zijn naar Emmaüs. Iets later verschijnt plotseling Christus aan de apostelen die in een afgesloten ruimte bij elkaar zijn. Thomas is daarbij niet aanwezig, wat aanleiding is voor zijn spreekwoordelijk geworden 'ongeloof'. Een week later verschijnt Christus opnieuw aan de apostelen. Ditmaal vraagt hij Thomas om zijn wonden aan te raken.

De nederdaling ter helle: Christus doorboort Satan

De nederdaling ter helle: Christus doorboort Satan -Meer afbeeldingen

De engel spreekt de drie Marias toe bij het lege graf

De engel spreekt de drie Maria's toe bij het lege graf -Meer afbeeldingen

Christus verschijnt aan de drie Marias

Christus verschijnt aan de drie Maria's -Meer afbeeldingen

Christus verschijnt aan Maria Magdalena: Noli me tangere

Christus verschijnt aan Maria Magdalena: 'Noli me tangere' -Meer afbeeldingen

De Emmaüsgangers: Christus wordt herkend terwijl hij het brood zegent

De Emmaüsgangers: Christus wordt herkend terwijl hij het brood zegent -Meer afbeeldingen

Christus verschijnt aan de apostelen

Christus verschijnt aan de apostelen -Meer afbeeldingen