Inhoudsopgave

Tekstvolgorde en handschriftvolgorde

Enkele folia in het handschrift zitten door bindfouten niet meer op de juiste plaats. Die gevallen worden hierna kort besproken. Bij de reproductie van het handschrift en in de editie van de tekst is voor het gemak van de kijker en de lezer uitgegaan van de correcte volgorde waarin de afbeeldingen bekeken en de tekst gelezen moet worden.

De meeste fouten en omissies zijn ontstaan bij enkelbladen. Vermoedelijk ontbreken aan katern 10 drie bladen na fol. 99 aan het slot van de Lanceloet. De enkelbladen 116 en 117 horen bij katern 13 maar zijn achteraan katern 12 bijgebonden in de verkeerde volgorde: 117, 116. Fol. 133 is verkeerdom ingebonden: het verso (de 'achterkant') gaat vooraf aan het recto (de 'voorkant'). In katern 16, dat deel uitmaakt van de Queeste van den Grale, hoort na fol. 147 een blad te volgen (dat oorspronkelijk een bifolium of dubbelblad vormde met fol. 152): dit blad zit thans in katern 24, dat tot Arturs doet behoort, als fol. 218. In het gedeelte met Arturs doet is nog meer misgegaan, want de katernen die thans als 24 en 25 geteld worden, zijn verwisseld; bovendien is fol. 230 als laatste blad toegevoegd aan katern 25 terwijl het in feite het eerste blad is van katern 24; het hoort dus vóór fol. 211 te zitten. Ten slotte ontbreekt na fol. 219 het pendantblad van fol. 230, zodat ook een lacune in de tekst is ontstaan. De juiste leesvolgorde is dus 210, 220 t/m 230, 211 t/m 217, 219, [lacune], 231 en zo voort.

Overzicht

In dit schematische overzicht van de inhoud van de Lancelotcompilatie is onderscheid gemaakt tussen de drie kernteksten en de zeven ingevoegde teksten. Aangegeven is verder op welke folia of bladen deze teksten zich bevinden; de aanduiding ‘1r’ staat voor de voorkant (het recto) van blad 1, terwijl ‘99v’ de achterkant (het verso) van blad 99 betekent. Ook is vermeld welke kopiisten aan het schrijfwerk van de teksten deelnamen. Bovendien is aangegeven in welke delen van de tekst de persoon werkzaam is geweest die als de ‘corrector’ wordt aangeduid (zie ‘De ‘corrector’’ en de paragraaf over ‘De status van de ingrepen van de ‘corrector’’).

 foliakopiistkernteksteningevoegde romans'corrector'
1 1r - 99v A, B, C, D, E Lanceloet   +
2 100r - 115v B   Perchevael +
3 116r - 128v B   Moriaen -
4 129r - 158v B Queeste van den Grale   +
5 158v - 166v B   Wrake van Ragisel -
6 167r - 177v B   Ridder metter mouwen -
7 178r - 187v B   Walewein ende Keye -
8 188r - 190r B   Lanceloet en het hert met de witte voet -
9 190r - 200v B   Torec -
10 201r - 238r B Arturs doet   +

Een kenmerk van deze verhalen en van de compilatie als geheel is dat de ridders van koning Artur op hun queesten of zoektochten vele avonturen beleven en dat deze gebeurtenissen en andere verhaalelementen vaak met elkaar verweven zijn. Een samenvatting van de romans wordt daarom snel een opsomming van namen en voorvallen. Daarvoor is dit niet de plaats. Hier wordt volstaan met een beknopte omschrijving van de inhoud. In de inleidingen tot de diverse uitgaven van de teksten wordt meestal een uitvoeriger en meer gedetailleerde samenvatting van de verhalen gegeven. Informatief blijven ook de beschouwingen en samenvattingen van Jan te Winkel in het eerste deel van zijn Ontwikkelingsgang der Nederlandsche Letterkunde dat aan de Middeleeuwen en Rederijkerstijd gewijd is. Een kleine maar aantrekkelijke bloemlezing met toelichtende teksten gaf professor Maartje Draak in haar Arthur en zijn Tafelronde (Draak 1979). Voortreffelijk zijn ook de inleiding van Bart Besamusca op de bloemlezing uit de Lancelotcompilatie die in 1999 verscheen: Jeesten [verhalen] van rouwen ende van feesten; hetzelfde geldt voor de uitleidingen van andere specialisten na elk uitgegeven fragment. Behandelt de inleiding op deze bloemlezing het verhaalverloop, in de uitleidingen worden de diverse thema's van de verschillende romans op fascinerende wijze uit de doeken gedaan. Inspirerend is ook de recente behandeling van deze romans door Frits van Oostrom in *Stemmen op schrift *(zie het literatuuroverzicht). De beste manier om van de inhoud van deze schitterende verhalen kennis te nemen is natuurlijk de teksten in de beschikbare gedrukte of digitale edities te lezen of in de moderne vertalingen die van sommige teksten zijn gemaakt.

Volgende pagina

Versierde kolomhoofdletter op folio 133v.

Versierde kolomhoofdletter op folio 133v.