Inleidende opmerking

De teksten bij deze integrale digitale reproductie van het handschrift met de Lancelotcompilatie, Den Haag, KB, hs. 129 A 10, lopen over twee sporen. Het ene spoor bestaat uit toelichtingen bij de teksten in het handschrift, die samen de compilatie vormen. Het andere spoor wordt gevormd door toelichtingen bij het handschrift, het boek met de compilatie. Dit betekent dat sommige gegevens geheel of gedeeltelijk meer dan eens in deze toelichting kunnen voorkomen. Ook om een andere reden kan men dezelfde informatie soms op andere plaatsen nogmaals tegenkomen: de toelichtingen vormen geen lineair verhaal, de gebruiker van deze website kan op verschillende plaatsen en niveaus onderdelen van de toelichtingen raadplegen, zodat bepaalde basisgegevens via diverse ingangen beschikbaar moeten zijn.

Over alle aspecten die in deze toelichtingen aan de orde komen, valt veel meer te zeggen dan hier mogelijk is: er zijn boekenkasten volgeschreven over de Oudfranse bronteksten, over de Middelnederlandse vertalingen en bewerkingen daarvan die ten grondslag liggen aan de Lancelotcompilatie, over het handschrift met de Lancelotcompilatie, over de identiteit van de compilator of samensteller van de tekst en de diverse andere personen die mogelijk aan de compilatie of aan het handschrift hebben bijgedragen. De informatie die hier in samenhang met de complete digitale reproductie van het handschrift wordt aangeboden, is op deze literatuur gebaseerd maar beperkt zich tot de hoofdlijnen. In de selectieve bibliografie worden de edities en de belangrijkste literatuur vermeld.

Over de wijze waarop de informatie wordt aangeboden nog het volgende. Getracht is rekening te houden met lezers en gebruikers met verschillende achtergrondkennis. De toelichtingen moeten zowel informatief als toegankelijk zijn voor de geïnteresseerde leek, voor gevorderde VWO-leerlingen, voor studenten aan het Hoger Beroepsonderwijs en de Universiteit, maar ook voor de professionele literatuur- en boekhistoricus.

Volgende pagina

Versierde kolomhoofdletter op folio 132v.

Versierde kolomhoofdletter op folio 132v.