Getijdenboek, Zuidelijke Nederlanden, midden vijftiende eeuw

De verluchting van dit getijdenboek werd vervaardigd in het atelier van de schilder Willem Vrelant, die in het derde kwart van de vijftiende eeuw furore maakte in Brugge, maar rond 1450 vermoedelijk werkzaam was in Utrecht. Door het grote aantal handschriften dat in de stijl van Vrelant is verlucht en door de onderlinge verschillen in uitvoering, is het moeilijk vast te stellen welke handschriften aan de meester zelf en welke aan zijn leerlingen moeten worden toegeschreven.

Het hier tentoongestelde handschrift moet vervaardigd zijn voor een opdrachtgever uit het noorden. De dodenvigilie volgt de gebruiken van het bisdom Utrecht. In de kalender, die later is toegevoegd, worden heiligen uit de bisdommen Utrecht, Luik en Keulen benadrukt. Dat het handschrift in het grensgebied van die drie bisdommen moet worden gelocaliseerd, wordt ook waarschijnlijk door de vermelding van de ´Inventio Stephani´, de vondst van het gebeente van de H. Stephanus, een feest dat speciaal in Nijmegen werd gevierd.