Nederlandsche spreekwoorden

Permalink: https://www.kb.nl/spreekwoorden
Downloads: Wikimedia Commons

Dit 'prentenboek voor kinderen' met Nederlandse spreekwoorden laat in zijn illustraties het leven rond 1850 zien.

Op deze pagina vindt u een algemene inleiding bij Nederlandsche Spreekwoorden. Wilt u direct naar het gedigitaliseerde boek? Klik dan op de link in dit plaatje:

Nederlandsche spreekwoorden: prentenboek voor kinderen

De afbeelding op het omslag van Nederlandsche spreekwoorden zegt het al: 'Wat de ouden zongen, dat piepen de jongen'.

Al generaties lang worden via spreekwoorden waarden en normen doorgegeven, ook in dit boek, dat meer dan 150 jaar geleden verscheen bij H.L. van Hoogstraten in Zwolle. Het is een prentenboek van 16 bladen met bovenaan in kapitalen het spreekwoord en daaronder een handgekleurde litho met vier regels rijmende tekst.

De meeste van de afgebeelde spreekwoorden behoren nog steeds tot ons taalgebruik. Van de twaalf zijn er maar twee die nu zo goed als vergeten zijn: 'Het is altijd pik op den kleinen jongen' en 'Lap om leer, slaat gij mij, ik sla u weer'. Deze laatste is bekender met de woorden 'Leer om leer' en te vergelijken met 'Oog om oog, tand om tand'.