Nippon

Na zijn reis in 1921 door Nederlands-Indië maakte Louis Couperus in 1922 met zijn echtgenote een reis van vier maanden door Japan. In de feuilletons in de Haagsche Post berichtte Couperus daarover regelmatig. Deze Japanse feuilletons werden in 1925 gebundeld onder de titel Nippon.

Na zijn reis door Nederlands-Indie, in 1921, betekende Japan voor Couperus vaak een teleurstelling. In zijn feuilletons gaf hij er blijk van volk en cultuur eigenlijk niet goed te begrijpen en betreurde hij dat Japan zich steeds verder liet beïnvloeden door het Westen. Toch deed Couperus veel moeite om door te dringen in land en zeden en wist hij in zijn uitvoerige verslagen een fascinerende inkijk te geven in cultuur en gewoonten van de Japanners rond 1920.

Nippon verscheen in 1925 bij de firma H.P. Leopold, die ook de bundel Oostwaarts had uitgegeven, waarin de Indische reisfeuilletons waren verzameld. Nippon werd gepresenteerd als een vervolg op Oostwaarts en het bandontwerp was ook van de hand van dezelfde ontwerper: Tjipke Visser. Hij koos voor de band de afbeelding van een samoerai. De foto's die in Nippon zijn opgenomen, waren door Couperus zelf in Japan verzameld. Enkele van de foto's zijn door Couperus' gids gemaakt, Saga Kawamoto, met wie hij heel goed kon opschieten.

Meer informatie

Literatuur

Louis Couperus : een biografie / Frédéric Bastet. - Amsterdam : Querido, 1987.
Nieuwe kunst en het boek : een studie in Art Nouveau / Ernst Braches. - Amsterdam : De Buitenkant, 2003.
Louis Couperus in den vreemde / R. Breugelmans. - 2e, herz. en aangevulde druk. - Leiden : Breugelmans, 2008.
De correspondentie / Louis Couperus ; bezorgd door H.T.M. van Vliet. - Amsterdam : Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2013.
Nippon / Louis Couperus ; [verzorgd door H.T.M. van Vliet ... et al.]. - Amsterdam [etc.] : Veen, 1992. - (Volledige werken Louis Couperus ; 48)
Nippon. Met Louis Couperus in Japan / Louis Couperus ; met een inleiding van Petra Teunissen-Nijsse. . - Leiden : Uitgeverij Astoria, 2013.
Het snoer der ontferming / Louis Couperus ; [verzorgd door H.T.M. van Vliet en Jan Robert]. - Amsterdam [etc.] : Veen, 1995. - (Volledige werken Louis Couperus ; 47)
Nippon. Louis Couperus en Japan. - Den Haag : Louis Couperus Museum, 2000
Erik van Schoonhoven, 'De essentie van verzamelen. Mysterieuze collectie-Eekhof onthult haar geheimen', in: Arabesken, 14 (2006), nr. 28, p. 20-22.
Met Louis Couperus op tournee / bezorgd door H.T.M. van Vliet […et al.] - Den Haag : Letterkundig Museum, 1998. - (Achter het boek 30).
Versierde verhalen : de oorspronkelijke boekbanden van Louis Couperus' werk, (1884-1925) / H.T.M. van Vliet. - Amsterdam [etc.] : Veen, 2000.
H.T.M. van Vliet, 'Perfectie als norm. De Couperuscollectie van J.A. Eekhof', in: De Parelduiker, 12 (2007), nr. 1. p. 3-13.