Oostwaarts

Voor het maandblad Haagsche Post schreef Couperus een reeks reisfeuilletons over zijn tochten door Sumatra, Java en Bali. Deze werden in 1923 gebundeld in het boek 'Oostwaarts'.

Op 1 oktober 1921 scheepte Louis Couperus met zijn echtgenote Elisabeth Couperus-Baud in op het stoomschip ‘De Prins der Nederlanden’ voor een reis van vier maanden door Nederlands-Indië. Couperus maakte de reis als speciaal verslaggever van de Haagsche Post. Voor dit Haagse maandblad schreef Couperus een reeks reisfeuilletons over zijn tochten door Sumatra, Java en Bali. Eerder had hij voor de HP al een bezoek gebracht aan Afrika. Couperus en zijn echtgenote maakten in Nederlands-Indië langdurige excursies door de binnenlanden, maar bezochten ook de grote steden en de plantages. Tussendoor hield Couperus in diverse plaatsen voordrachten uit eigen werk

In 1923 werden de reisverslagen uit Indië gebundeld in het boek Oostwaarts, een uitgave van de firma H.P. Leopold uit Den Haag. De rode band met een illustratie van een wajangpop was een ontwerp van de beeldhouwer Tjipke Visser, een kunstenaar uit de Bergense School. Veel foto’s in het boek zijn gemaakt door Thilly Weissenborn, de eerste vrouwelijke fotograaf in Indië. Het portret van Couperus tegenover de titelpagina is gemaakt door de Engelse society-fotograaf E.D. Hoppé.

Meer informatie

Literatuur

Louis Couperus : een biografie / Frédéric Bastet. - Amsterdam : Querido, 1987.
Een dandy in de Oriënt : Louis Couperus in Afrika / José Buschman. - Amsterdam : Lubberhuizen, 2009.
Oostwaarts / Louis Couperus ; [verzorgd door H.T.M. van Vliet ... et al.]. - Amsterdam [etc.] : Veen, 1992. – (Volledige werken Louis Couperus ; 45)
‘Waarde Van Oss’ : een onbekende brief van Louis Couperus / bezorgd door F.L. Bastet. - [Utrecht] : Kunstzaal De Reiger, 1987.
Vastgelegd voor later : Indische foto’s (1917-1942) van Thilly Weissenborn / verzameld door Ernst Drissen ; met een voorw. van Olaf J. de Landell. - Amsterdam : Sijthoff, 1983.
Angst en schoonheid. Over Louis Couperus en Indië / Bas Heijne. Couperus Cahier II, Louis Couperus Genootschap, 1996.
Louis Couperus’ zijlijnen : versieringen uit zijn handschriften, in breder perspectief / toegel. door Hans van der Horst ; [fotogr.: Herman Meerman]. - Amsterdam : Boring & Slag, 1996.
‘De stille kracht (1900) en Oostwaarts (1923) van Louis Couperus. Twee visies op het kolonialisme / Asa Josefson. In: Indische letteren 23 (2008) 3 (september), p. 139-156.
Vijftig jaren journalist / door S.F. van Oss. – ‘s-Gravenhage : Leopold, 1946.
Toekang potret : 100 jaar fotografie in Nederlands Indië 1839-1939 = 100 years of photography in the Dutch Indies 1839-1939 / [ed. Paul Faber ... et al. ; text Anneke Groeneveld ... et al ; transl. Michael Gibbs]. - Amsterdam : Fragment, 1989
Versierde verhalen : de oorspronkelijke boekbanden van Louis Couperus’ werk, (1884-1925) / H.T.M. van Vliet. - Amsterdam [etc.] : Veen, 2000.