Louis Couperus

Biografische informatie over Louis Couperus (1863-1923), zie

Onze vakspecialisten over Couperus (video)

De Couperuscollectie van de KB

Verwerving 2006, gekocht van J.A. Eekhof Datering ca. 1880-2005
Omvang ca. 1400 banden
Signatuur COUP 0100-1523

Toen het Letterkundig Museum en de Koninklijke Bibliotheek werden benaderd met de vraag of zij geïnteresseerd waren in het aankopen van deze collectie, was de Couperusverzameling van de Leidse studentenpredikant J.A. Eekhof (1928-2007) al vele jaren even bekend als geheimzinnig. Na enig overleg en een bezichtiging bevestigden beide instellingen van harte hun grote belangstelling om deze schitterende Couperus-verzameling te verwerven. Het Letterkundig Museum zou zich daarbij ontfermen over brieven, foto’s, knipsels, boeken met opdrachten en andere documenten, de collectie boeken van Couperus zou bij de Koninklijke Bibliotheek onderdak vinden. Omdat de instellingen in hetzelfde gebouw zijn gehuisvest, bleef de collectie bijeen.

Jan Eekhof begon als middelbare scholier al met het verzamelen van boeken van de Haagse decadente schrijver Louis Couperus (1863-1923). En al gauw concentreerde hij zich op meer dan de teksten alleen: zijn interesse ging ook uit naar de prachtig uitgevoerde, contemporaine uitgaven van deze boeken, in al hun – soms zeer talrijke – variaties. De ontwerpen hiervoor waren dikwijls van de hand van toonaangevende kunstenaars uit Louis Couperus’ tijd, zoals Jan Toorop, H.P. Berlage en C.A. Lion Cachet.

Eekhof verzamelde in stilte. Hij schermde zijn collectie af voor derden en trad als verzamelaar nimmer op de voorgrond. Aldus bouwde hij in een periode van meer dan vijftig jaar een grote collectie topstukken op, die evenwel aan weinigen bekend was. Van lieverlee werd het ook een collectie van meer dan Couperus’ eigen boeken alleen: de verzameling groeide met foto’s, handschriften, talrijke vertalingen, boeken over Couperus, bibliofiele uitgaven, folders, affiches, etc.
Toen hij over de mogelijke aankoop werd gepolst, was Wim van Drimmelen direct enthousiast. De nodige subsidie werd soepel verkregen, mede door ondersteuning van de aanvraag door het Haagse Museum Meermanno- Westreenianum en het zo mogelijk nog Haagsere Louis Couperus Museum. Deze laatste instelling heeft met gebruikmaking van de Eekhof-Couperus-collectie al meerdere aansprekende tentoonstellingen gemaakt: een eerbetoon aan Couperus als een groot Nederlander en Hagenaar bij uitstek, en een tastbare herinnering aan een zeer beminnelijke verzamelaar. (RS)