Uit blanke steden onder blauwe lucht

In zijn feuilletons voor het Haagse dagblad Het Vaderland berichtte Louis Couperus regelmatig over Italië. In 'Uit blanke steden onder blauwe lucht' werden zijn bijdragen gebundeld.

Voor Louis Couperus was Italië het beloofde land. De rusteloze reiziger Couperus doorkruiste met zijn echtgenote Elisabeth jarenlang heel Europa, maar in Italië voelde hij zich naast Nice in Zuid-Frankrijk vaak het meeste thuis. Het aangename klimaat bevond zich precies tussen dat van de werelden die hij zo goed kende: het kille Den Haag en het tropische Nederlands-Indië. Couperus was vooral gefascineerd door de Italiaanse cultuur en zeden en de tastbare sporen van het Romeinse rijk.

In zijn feuilletons voor het Haagse dagblad Het Vaderland berichtte hij regelmatig over Italië. Rond 1910 wijdde Couperus een groot aantal van zijn bijdragen aan de Italiaanse kunstschatten van de Oudheid en de Renaissance. Deze kunstbeschouwingen uit Italië werden in 1912 en 1913 gebundeld in de tweedelige uitgave Uit blanke steden onder blauwe lucht. De bundels werden door uitgeverij L.J. Veen uitgebracht in een band van ontwerper K. Sluyterman, op verzoek van Couperus in 'Renaissance-stijl'. De bundels werden ook rijkelijk voorzien van fotoreproducties uit het atelier van de firma Alinari uit Florence, nu het oudste fotografiebedrijf ter wereld.

Literatuur

Louis Couperus : een biografie / Frédéric Bastet. - Amsterdam : Querido, 1987.
Uit blanke steden onder blauwe lucht / Louis Couperus ; [verzorgd door H.T.M. van Vliet ... et al.]. - Amsterdam [etc.] : Veen, 1994. – (Volledige werken Louis Couperus ; 33)
Amice : brieven van Louis Couperus aan zijn uitgever : II (1902-1919) / ingeleid en van aant. voorz. door F.L. Bastet. - ’s-Gravenhage : Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum, 1977.
De wereld van Louis Couperus / Frédéric Bastet. - Amsterdam : Querido, 1991.
Versierde verhalen : de oorspronkelijke boekbanden van Louis Couperus’ werk, (1884-1925) / H.T.M. van Vliet. - Amsterdam [etc.] : Veen, 2000.
‘VIII Grafische vormgeving’ en ‘Th.K.L. (‘Karel’) Sluyterman (1863-1931)’, in: Delftse Art Nouveau : onderwijs en ontwerp van Adolf le Compte (1850-1921), Karel Sluyterman (1863-1931) en Bram Gips (1861-1943) / Jos Hilkhuijsen. - Zwolle : Waanders, 2001