Door consumptie tot individu : modebladen in Nederland 1880-1914

Jaar:
2008

Modebladen bleken naarmate de 19e eeuw vorderde steeds meer medebepalend voor het ontstaan van een ander type zelfbeeld. Modebladen voedden vrouwen als het ware op tot moderne consumenten, tot vrouwen die zichzelf steeds meer gingen zien als autonome, creatieve en authentieke persoonlijkheden. Dit leerproces wordt in het boek zichtbaar gemaakt aan de hand van een aantal modebladen die in Nederland verschenen in de periode 1880-1914, waaronder Gracieuse *en *Mode-wereld. Ook de reformbeweging, die zich als tegenpool van de gevestigde mode presenteerde, maar ook teruggreep op bepaalde rolmodellen, komt in dit verband aan bod.

Door consumptie tot individu : modebladen in Nederland 1880-1914 / Christine Delhaye, Amsterdam : Aksant, 2008, omslag

Door consumptie tot individu : modebladen in Nederland 1880-1914 / Christine Delhaye, Amsterdam : Aksant, 2008, omslag. Signatuur: 4264296.