Glamour

Jaar:
1958

Een nummer uit 1958 van de Amerikaanse Glamour. De meeste modebladen die nu verschijnen zijn licentieuitgaven van buitenlandse uitgevers. Zo is de Nederlandse Glamour een licentieuitgave Van Condé Nast Publications in New York, waarvan de KB enkele nummers uit de jaren vijftig en begin jaren zestig in bruikleen heeft. De petticoat uit het midden van de jaren vijftig is passé, nu is het de kokerrok die je moet dragen, ook al is daar een dieet voor nodig. Glamour werd in 1939 opgericht in de Verenigde Staten een heette oorspronkelijk Glamour of Hollywood. Het blad verschijnt maandelijks in meerdere landen, waaronder sinds 2005 ook in Nederland.

Glamour, KW TM 0031, februari 1958, cover

*Glamour**, *februari 1958, cover. Signatuur: KW TM 0031