Klederdracht en kleedgedrag : het kostuum harer majesteits onderdanen
Jaar:
1998

Uitgegeven ter gelegenheid van de tentoonstellingen Kijk op dracht in het Nederlands Openluchtmuseum en Een volk presenteert zich in het Historisch Museum Apeldoorn, 1998 naar aanleiding van de honderdste herdenking van de inhuldiging van Koningin Wilhelmina.

21 auteurs geven in dit boek antwoord op de vraag welke betekenis kleding heeft voor het uitdrukken van indentiteiten in heden en verleden, zowel individueel als groepsgebonden. Het gaat niet in de eerste plaats om de kostuums, maar om de sociale en culturele betekenis en context. Met veel aansprekende foto’s.

Klederdracht en kleedgedrag : het kostuum harer majesteits onderdanen, 1898-1998

Klederdracht en kleedgedrag : het kostuum harer majesteits onderdanen, 1898-1998 / [kernred. Dolly Verhoeven ... et al. ; vert. van de samenvattingen: Ingrid Grunnill] Nijmegen, 1998, omslag. Signatuur: 5134275.