Maandblad der Vereeniging voor verbetering van vrouwenkleeding

Jaar:
1905

Zoals de damesbladen uit de tweede helft van de negentiende eeuw ons laten zien, was de kleding in die tijd verre van comfortabel. Daar wilde de speciaal voor dit doel opgerichte Vereeniging voor Verbetering van Vrouwenkleeding (1899-1926) een eind aan maken. In hun tijdschrift Maandblad der Vereeniging voor verbetering van vrouwenkleeding werd gepleit voor gezonde kleding waarin vrouwen deel konden nemen aan het moderne leven, kleding van soepele stoffen waarin ze goed konden ademen en zich vrijelijk in konden bewegen. Vooral het korset werd als een vloek gezien en moest zo snel mogelijk worden afgeschaft. Als alternatief presenteerden ze de loszittende reformjurk, een jurk die gedragen werd zonder knellende banden en korset. Met deze vernieuwende kleding en bijbehorend gedachtegoed haalden de feministes zich veel spot en hoon op de hals. Bovendien werd de reformjurk door velen als een aanstootgevende hobbezak ervaren: de contouren van bepaalde lichaamsdelen konden immers bij een harde windvlaag te zichtbaar worden. Koren op de molen van de tegenstanders dus.

Maandblad der Vereeniging voor verbetering van vrouwenkleeding, Amsterdam, 1899-...,  jg. 6, no. 9, augustus 1905, p. 92-93 spread

Maandblad der Vereeniging voor verbetering van vrouwenkleeding, Amsterdam, 1899-..., jg. 6, no. 9, augustus 1905, p. 92-93 spread. Signatuur: T 9219 A 17.