Driek van Wissen: biografie

1943 Geboren in Groningen (12 juli)
1961 Studeert Nederlands aan de Rijksuniversiteit Groningen
1968 Docent Nederlands aan het Dr. Aletta Jacobscollege te Hoogezand
1972 Publiceert samen met Jean Pierre Rawie onder het pseudoniem Albert Zondervan verzen in het satirisch Gronings studentenblad De Nieuwe Clercke
1975 Redacteur van het tijdschrift De Nieuwe Clercke (tot 1977)
1976 Publiceert samen met Jean Pierre Rawie De match Luteijn-Donner: een schaakcursus in twee maal twaalf sonnetten
1977 Jurylid voor De Nieuwe Clercke-Pico Bello-Prijs (evenals in de jaren 1979, 1980, 1982, 1984, 1987, 1991, 1994, 1996, 1997 en 1999)
1987 Ontvangt Kees Stip-Prijs voor het gehele oeuvre op het gebied van light verse
1988 Schrijft liedteksten voor het Vara-radioprogramma 'Spijkers met koppen'; Geeft in het Tros-radioprogramma 'Kritiek van Driek' commentaar op taalgebruik; Taalrubriek in het Nieuwsblad van het Noorden
2000 Schrijft een jaar lang elke dag een gedicht over de actualiteit op www.gedicht.nl
2003 Publiceert bloemlezing uit zijn taalbeschouwingen (De dikke Driek)
2004 Voert actieve campagne tijdens de verkiezingen van de nieuwe Dichter des Vaderlands
2005 Verkozen tot Dichter des Vaderlands (26 januari)
2009 Einde van zijn Dichter des Vaderlandsschap (januari)
2010 Overleden in Istanbul (21 mei)

Driek van Wissen, De match Luteijn-Donner (1976)
De match Luteijn-Donner (1976)

Driek van Wissen, De match Luteijn-Donner (1976)

Driek van Wissen, Het jaar 6: een overzicht van het jaar 2006 in 63 sonnettettes (2007)
Het jaar 6: een overzicht van het jaar 2006 in 63 sonnettettes (2007)

Driek van Wissen, Het jaar 6: een overzicht van het jaar 2006 in 63 sonnettettes (2007)