Gerrit Komrij als bloemlezer van gedichten

Komrij's werkzaamheden zijn veelzijdig: zijn activiteiten beperken zich niet slechts tot het schrijven van gedichten. Zo vertaalde hij romans, kunsthistorische studies en vooral veel toneelstukken van bijvoorbeeld Shakespeare en Molière. In het begin van zijn loopbaan als auteur schreef hij kritieken voor De volkskrant en Vrij Nederland. In 1977 bundelde hij zijn televisie-kritieken en in 1983 verscheen zijn bundel over architectuur: Het boze oog. In NRC Handelsblad publiceerde Komrij jarenlang op woensdag de rubriek "Een en ander", waarin alle onderwerpen ter sprake konden komen. Zijn overige werk begon in 1980 met romans, in 1982 met toneelstukken en in 1994 met opera-libretti. Toen Martin Ros in de begintijd vroeg of hij zich dichter, vertaler of essayist voelde, zei Komrij: "'Alsof het erom zou gaan te kiezen! Hoe voel je je als bijvoorbeeld vertaler, dat zou iets anders zijn. Nou, lammenadig hoor, opgelaten. Je leert er wel steeds wat bij, daar valt niet op af te dingen, dat is zinvol. Och wat. Vertalen doe ik voor de centen hoor, voor mijn duimkruid." En over het dichten: "Dichten, tja dat doe ik graag. Jammer alleen, dat het zo terriblement passé is, hè?" (Zeggen en schrijven. Amsterdam: De Arbeiderspers, 1968).