Gerrit Komrij: biografie

1944 Gerrit Jan Komrij geboren te Winterswijk (30 maart)
1963 Eindexamen gymnasium, verhuist naar Amsterdam, studie Algemene en Vergelijkende Westeuropese Literatuurwetenschap
1964 Ontmoet Charles Hofman
1965 Verhuist naar Kreta, publiceert zijn eerste gedichten in Hollands maandblad
1966 Verhuist naar Amsterdam
1967 Werkt als redacteur voor De Arbeiderspers, gaat samenwonen met Charles Hofman, debuteert als vertaler (Pausin Johanna van E. Rhoïdus)
1968 Debuteert als dichter (Maagdenburgse halve bollen en andere gedichten)
1969 Treedt toe tot de redactie van Maatstaf
1970 Redacteur voor Olympia Press Nederland, ontvangt De poëzieprijs van Amsterdam
1971 Televisieoptreden in een programma over Salvador Dali
1972 Schrijft kritieken voor Vrij Nederland
1974 Debuteert als criticus (Daar is het gat van de deur)
1975 Ontvangt Cestoda-prijs
1976 Schrijft televisiekritieken voor NRC Handelsblad
1977 Begint "Een en ander" in NRC Handelsblad
1979 Begin "Het boze oog" in Vrij Nederland, ontvangt Busken Huet-prijs
1982 Ontvangt Herman Gorter-prijs, debuteert als toneelschrijver (Het chemisch huwelijk)
1983 Ontvangt Kluwer-prijs
1984 Verhuist naar Alvites (Portugal)
1985 Vertaalt T.S. Eliot's kattengedichten die de basis vormen van de musical Cats.
1987 Schrijft Twee werelden bij de opening van 'Amsterdam, Culturele Hoofdstad van Europa'
1988 Verhuist naar Pouca de Beira (Portugal)
1990 Debuteert als romanschrijver (Over de bergen), houdt 19de Huizinga-lezing
1993 Ontvangt P.C. Hooft-prijs voor beschouwend proza
1994 Debuteert als librettist (Symposion), Winterswijk viert zijn 50ste verjaardag met een symposium (27 maart), verzamelt bijna alle gedichten in Alle gedichten tot gisteren.
1996 Gastconservator voor tentoonstelling Stedelijk Museum Amsterdam: 'Kijken is bekeken worden' (juni-augustus)
1997 Schrijft boekenweek-essay over het thema religie (Niet te geloven), Over de bergen vertaald in het Portugees
1999 Ontvangt Gouden Uil, publiceert elke week een gedicht in Algemeen dagblad
2000 Verkiezing tot eerste Dichter des Vaderlands (27 januari), ontvangt eredoctoraat aan de Universiteit van Leiden (8 februari)
2001 Stapt over van De Arbeiderspers naar De Bezige Bij, schrijft gedicht voor de Nationale Herdenking op 4 mei
2002 Presenteert eerste delen van de Sandwich-reeks, publiceert verzameld polemisch proza (Inkt), Groningen organiseert weekend rond het werk van Komrij (november/december)
2003 Begint nieuwe politieke rubriek in NRC Handelsblad: Gouden woorden, houdt lezing bij het 30-jarig bestaan van het kunstenaarsdorp Ruigoord, ontvangt Erepenning van de Nederlands-Zuid-Afrikaanse Vereniging.
2004 Treedt voortijdig af als Dichter des Vaderlands (29 januari)
Tentoonstelling 'Het fabeldier dat Komrij heet' in het Letterundig Museum ter gelegenheid van Komrij's 60ste verjaardag (vanaf 27 maart)
Verkooptentoonstelling van manuscripten, brieven, boeken, etc. uit Komrij's collectie in antiquariaat Aioloz, Leiden (vanaf 31 maart) 
2005 Leent zijn naam aan advertentiecampagne voor de Poëzieclub (Voor zesenzestig euro vijfentwintig: gedicht, voornamelijk wervend)
2006 Publiceert zijn "encyclopedie van de stront" (Kakafonie)
Ontvangt Lofprijs der Nederlandse Taal (voor zijn protest tegen Engelstalige overheidscampagne)
2007 Werkt in Koninklijke Bibliotheek aan bloemlezing uit kindergedichten (4-15 juni)
2008 Begint weblog 'Lucifer in het hooi' (vanaf 26 januari)
2009 Sluit de Sandwich-reeks af met bloemlezing slechte poëzie (Bombast en larie. De 25 afschuwelijkste gedichten uit de Nederlandse literatuur)
2010 Publiceert bloemlezing uit de 21ste-eeuwse poëzie (De 21ste eeuw in 185 gedichten)
2011 Begint blog voor NRC Handelsblad (10 maart)
2012 Overlijdt aan kanker in Amsterdam (5 juli);
School De Driemark, Winterswijk, wordt herdoopt tot Gerrit Komrij College (1 augustus)