Constantijn Huygens: biografie

Portret van Constantijn Huygens (uit Momenta desultoria, 1655)

1596 Geboren in de Nobelstraat in Den Haag (4 september)
1612 Zijn zuster Elisabeth overlijdt; schrijft grafschrift in het Frans
1614 De familie Huygens verhuist naar het Voorhout; Constantijn schrijft zijn eerste gedicht in het Nederlands
1616 Begint aan studie rechten te Leiden
1617 Afronding studie rechten
1620 Maakt een reis naar Venetië in het gevolg van Aerssen van Sommeldijck
1621 Schrijft Batava Tempe, dat is 't Voorhout van's-Gravenhage
1622 Schrijft Costelick mal, een hekeldicht op de heersende modegekte
1624 Zijn vader Christiaan Huygens overlijdt 24 februari)
1625 Wordt door prins Frederik Hendrik benoemd als zijn secretaris; Otia, of Ledighe Uren, Huygens eerste verzamelbundel verschijnt
1627 Trouwt met zijn nichtje Susanna van Baerle; schrijft aan Daghwerk (tot 1638), een soor dagboek in rijmvorm over zijn liefde voor Sterre, Susanna, de liefde en zijn godsdienstbeleving
1637 Susanna van Baerle sterft; verhuist naar het door hemzelf mede ontworpen huis op het Plein (17 mei)
1651 Schrijft het gedicht Hofwijck
1653 Schrijft zijn enige grote toneelstuk, de klucht Trijntje Cornelis
1657 Zijn zoon Philip overlijdt
1666 Begint aan het schrijven van het gedicht Zee-straet
1683 Schrijft het autobiografische Cluyswerck
1687 Overlijdt (28 maart)

De Scheveningse weg (uit De zee-straet van sGraven-hage op Schevening, 1667)

De Scheveningse weg (uit De zee-straet van 'sGraven-hage op Schevening, 1667)

Begin van het gedicht 't Costelick Mall (1622)

Begin van het gedicht 't Costelick Mall (1622)