Gerbrand Adriaensz Bredero (1585-1618)

Gerbrand Adriaenszoon Bredero leidde een kort maar bewogen leven. Als schrijver van toneel bleef hij eeuwenlang bekend, vooral met de stukken 'Spaanschen Brabander Ierolimo' en de 'Klucht van de Koe'. Zijn personages spraken normaal, volks Nederlands.

Portret van Bredero, afgedrukt in het *Groot Lied-boeck* (1622)
Bredero

Portret van Bredero, afgedrukt in het Groot Lied-boeck (1622)

Portret van Bredero bij de voorrede van het *Geestig Lied-boecxken* (1621)
*Geestig Lied-boecxken* (1621)

Portret van Bredero bij de voorrede van het Geestig Lied-boecxken (1621)