Bredero: geïllustreerde bibliografie

               Emblemata Horatiana. - Antwerpen, bij Hieronymus Verdussen, 1607. [Met gedichten van Bredero]

Emblemata Horatiana. - Antwerpen, bij Hieronymus Verdussen, 1607. [Met gedichten van Bredero]

Epitalamivm, of bruylofs ghedicht, ter eeren het van God-ghevoechde houwelijck tusschen [...] Dirck Pietersz. Voskvyl. Met [...] Aafgen Willems dochter. - [S.l., s.n.], 1612

Epitalamivm, of bruylofs ghedicht, ter eeren het van God-ghevoechde houwelijck tusschen [...] Dirck Pietersz. Voskvyl. Met [...] Aafgen Willems dochter. - [S.l., s.n.],1612

Apollo of Ghesangh der Musen, wiens lieflijcke stemmen merendeels in vrolijcke en eerlijcke gheselschappen werden ghesonghen. - tAmsterdam, by Dirck Pietersz, 1615

Apollo of Ghesangh der Musen, wiens lieflijcke stemmen merendeels in vrolijcke en eerlijcke gheselschappen werden ghesonghen. - t'Amsterdam, by Dirck Pietersz, 1615

Lof-dicht van ryckdom en armoede. - TAmsteldam, voor Nicl. Ellertz. Verberg, 1620

Lof-dicht van ryckdom en armoede. -T'Amsteldam, voor Nicl. Ellertz.Verberg, 1620

G. A. Brederoos Nederduytsche Rijmen, als is: verscheyden Brieven, soo in en buyten rijm; oock het Loff van rijckdom en armoede, ende vele dergelijcke sinrijcke ghedichtselen meer ... - tAmsteldam, voor Kornelis Lodewijcksz vander Plasse, 1620

G. A. Brederoos Nederduytsche Rijmen, als is: verscheyden Brieven, soo in en buyten rijm; oock het Loff van rijckdom en armoede, ende vele dergelijcke sinrijcke ghedichtselen meer ... - 'tAmsteldam, voor Kornelis Lodewijcksz vander Plasse, 1620

Geestigh liedt-boecxken. - tAmsteldam, voor Cornelis Lodowijcksz vander Plasse, 1621

Geestigh liedt-boecxken. - t'Amsteldam, voor Cornelis Lodowijcksz vander Plasse, 1621

Boertigh, amoreus, en aendachtigh groot lied-boeck. - tAmstelredam, CVoor Cornelis Lodowijcksz. vander Plasse, 1622

Boertigh, amoreus, en aendachtigh groot lied-boeck. - 'tAmstelredam, CVoor Cornelis Lodowijcksz.vander Plasse, 1622

Nederduytsche poëmata. - TAmsterdam, voor Cornelis Lodowijcksz. vander Plasse, 1632

Nederduytsche poëmata. - T'Amsterdam, voor Cornelis Lodowijcksz.vander Plasse, 1632

G.A. Brederoods Nederduytsche poëmata. - tAmsterdam, voor Cornelis Lodowijcksz vander Plasse, 1638

G.A. Brederoods Nederduytsche poëmata. - t'Amsterdam,voor Cornelis Lodowijcksz vander Plasse, 1638

G.A. Brederoods Nederduytsche poëmata. - tAmstelredam, voor Joost Hartgers, 1644

G.A. Brederoods Nederduytsche poëmata. - t'Amstelredam, voor Joost Hartgers, 1644

Liederen. - Zwolle: Tjeenk Willink, 1896.

Liederen. - Zwolle: Tjeenk Willink, 1896.

G.A. Brederos liefde en lied: bevattende zoo liederen als klinkdichten. - Amsterdam: Vereeniging Joan Blaeu, 1918 [=1919]

G.A. Bredero's liefde en lied: bevattende zoo liederen als klinkdichten. - Amsterdam: Vereeniging Joan Blaeu, 1918 [=1919]

G.A. Brederos liederen: zangwijzen met pianobegeleiding door Jul. Röntgen. - Amsterdam: Vereeniging Joan Blaeu, 1919

G.A. Bredero's liederen: zangwijzen met pianobegeleiding door Jul. Röntgen. - Amsterdam: Vereeniging Joan Blaeu, 1919

Breeros lyriek: een bloemlezing uit Breeroos verzen. - Antwerpen: Mercurius, 1921.

Breero's lyriek: een bloemlezing uit Breeroo's verzen. - Antwerpen: Mercurius, 1921.

Gerbrand Adriaensz. Bredero: bloemlezing uit zijn gedichten. - Amsterdam: Meulenhoff, 1923

Gerbrand Adriaensz. Bredero: bloemlezing uit zijn gedichten. - Amsterdam: Meulenhoff, 1923

Werken van G.A. Bredero. Dl. 3: Liederen en gedichten. - Leiden: Sijthoff, 1929

Werken van G.A. Bredero. Dl. 3: Liederen en gedichten. - Leiden: Sijthoff, 1929

Gerbrand Adriaensz Bredero: bloemlezing uit zijn gedichten. - Baarn: Bosch en Keuning, 1935

Gerbrand Adriaensz Bredero: bloemlezing uit zijn gedichten. - Baarn: Bosch en Keuning, 1935

Amoureuze liederen. - Amsterdam: Van Holkema & Warendorf, 1941

Amoureuze liederen. - Amsterdam: Van Holkema & Warendorf, 1941

Eenicheydt is armoedt. - Bilthoven: Donker, 1944

Eenicheydt is armoedt. - Bilthoven: Donker, 1944

Sonnetten. - s-Gravenhage: Nederlandsche Vereeniging voor druk- en boekkunst, 1944

Sonnetten. - 's-Gravenhage: Nederlandsche Vereeniging voor druk- en boekkunst, 1944

Jaarlied. - Utrecht: Leeflang, 1944

Jaarlied. - Utrecht: Leeflang, 1944

Groot Lied-Boek van G.A. Brederode: naar de oorspronkelijke uitgave van 1622. -  Bilthoven [etc.]: Donker, 1944

Groot Lied-Boek van G.A. Brederode: naar de oorspronkelijke uitgave van 1622.- Bilthoven [etc.]: Donker, 1944

Uit het Groot lied-boeck. -Antwerpen: De Nederlandsche Boekhandel, 1951

Uit het Groot lied-boeck. -Antwerpen: De Nederlandsche Boekhandel, 1951

Eenigheid is armoed. - Haarlem: Enschedé, 1953.

Eenigheid is armoed. - Haarlem: Enschedé, 1953.

Aendachtigh liedt: bloemlezing uit de religieuze gedichten van Gerbrand Adriaensz. Bredero. - Amsterdam: Broekman en De Meris, 1962

Aendachtigh liedt: bloemlezing uit de religieuze gedichten van Gerbrand Adriaensz. Bredero. - Amsterdam: Broekman en De Meris, 1962

Lyriek. - Hasselt: Heideland, 1965

Lyriek. - Hasselt: Heideland, 1965

Groot lied-boek van Brederode. - 2e druk. - Rotterdam: Donker, 1966. [1e druk: 1944. Herdrukt: 1968, 1971]

Groot lied-boek van Brederode. - 2e druk. - Rotterdam: Donker, 1966. [1e druk: 1944. Herdrukt: 1968, 1971]

               Boertigh, amoreus, en aendachtigh groot lied-boeck van G.A. Brederode, Amsteldammer. - Amsterdam: Facsimilé Uitgaven Nederland, 1968 [Fotomech. herdr. van de uitg.: Amstelredam, Van der Plasse, 1622]

Boertigh, amoreus, en aendachtigh groot lied-boeck van G.A. Brederode, Amsteldammer. -Amsterdam: Facsimilé Uitgaven Nederland, 1968 [Fotomech. herdr. van de uitg.: Amstelredam, Van der Plasse, 1622]

Hoe stoot en stommeldi, Garbrande: 20 liederen van Gerbrand Adriaansz. Bredero. - Amsterdam: Meulenhoff educatief, 1970. [Herdrukt: 1973]

"Hoe stoot en stommeldi, Garbrande": 20 liederen van Gerbrand Adriaansz. Bredero. - Amsterdam: Meulenhoff educatief, 1970. [Herdrukt: 1973]

Enigheid is armoed. - Geesbrug: Sub Signo Libelli, 1977.

Enigheid is armoed. - Geesbrug: Sub Signo Libelli, 1977.

Geestigh liedt-boecxken. - Bussum, De Haan, 1980. / [Fotomechanische herdr. van de 4e dr.: Amsterdam, Cornelis Lodowijcksz. vander Plasse, 1621]

Geestigh liedt-boecxken. - Bussum, De Haan, 1980. / [Fotomechanische herdr. van de 4e dr.: Amsterdam, Cornelis Lodowijcksz. vander Plasse, 1621]

Groot Lied-boeck = (Il grande libro dei canti). - Milano: Ariele, 1999. [Nederlandse tekst met Italiaanse vertaling]

Groot Lied-boeck = (Il grande libro dei canti). - Milano: Ariele, 1999. [Nederlandse tekst met Italiaanse vertaling]

Amoureus lied. -Terhorst: Prop, 2000. [Beperkte oplage]

Amoureus lied. -Terhorst: Prop, 2000. [Beperkte oplage]

Kitty Keijser in wonderland. - [S.l.: s.n.], 2003. [Beperkte oplage]

Kitty Keijser in wonderland. - [S.l.: s.n.], 2003. [Beperkte oplage]

Nieuwe gedichten. - Aerdenhout: Lojen Deur Pers, 2005. [Beperkte oplage].

Nieuwe gedichten. - Aerdenhout: Lojen Deur Pers, 2005. [Beperkte oplage].